המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 27/07/2020

הנחיה לצרכנים: שליחת מכתב לחברת האשראי להפסקת תשלומים במקרה של כשל תמורה
מכון הכושר נסגר? הקורס הופסק? המועצה לצרכנות הכינה עבורכם מכתב לחברת האשראי בבקשה להפסקת התשלומים העתידיים לבית עסק שהפסיק דרך קבע לספק שירותים

 

המחלקה המשפטית של המועצה לצרכנות מפרסמת נוסח מכתב לשליחה לחברת האשראי בדרישה להפסקת תשלומים לבית עסק בשל כשל תמורה במקרים בהם החברה נסגרה והפסיקה לספק שירות ללקוחותיה. מקרה זה הינו הפרה יסודית וכשל תמורה וזכותכתם לבטל את העסקה לאלתר.

 

במקרה ששלימתם בכרטיס אשראי בתשלומים, סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986 קובע כי הפסקת תשלום בשל אי הספקה: הודיע לקוח למנפיק, בכתב, לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות כרטיס אשראי, כי מתקיימים שניים אלה, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, במועד קבלת ההודעה: הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד ההספקה שעליו הוסכם בין הלקוח לבין הספק ואם מועד ההספקה כאמור טרם חלף – הספק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה; ושהלקוח הלקוח ביטל את העסקה."

 

במקרה ובית העסק הפסיק לספק שירותים ללקוחות, חברת האשראי אמורה לפעול בהתאם לסעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב ולהפסיק לאלתר את החיובים העתידיים בשל כשל תמורה.


 
יש לצרף למכתב לחברת האשראי את מכתב ביטול העסקה ששלחתם לבית העסק.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

 

מכתב להורדה ושליחה לחברת האשראי