המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 05/05/2009

קואליציה צרכנית ומקצועית רחבה כנגד חברות הביטוח והמפקח עליהן
 
בית המשפט העליון יכריע: חופש בחירה לצרכנים בבחירת שמאי ומוסך או שליטה של חברות הביטוח בהליך?
בג"צ שהוגש אתמול כנגד איגוד חברות הביטוח והמפקח על הביטוח טוען לניגוד עניינים חמור בשוק תיקוני הרכב שעברו תאונות דרכים. העותרים, המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד השמאים ואיגוד המוסכים, בגיבוי גופים נוספים, טוענים: "שליטתן של חברות הביטוח על השמאים, בניגוד לאמור בהסדר השמאים מחד ובעיית האכיפה של המפקח על הביטוח מאידך, מחייבת התערבות בית המשפט באופן שימנע לחלוטין את ניגוד העניינים של חברות הביטוח באמצעות ביטולן המוחלט של "רשימות השמאים" והותרת הבחירה בזהות השמאי בידיו של המבוטח".
המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד שמאי הביטוח, ואיגוד המוסכים בישראל, הגישו אתמול בג"צ כנגד חברות הביטוח (המאוגדות באיגוד חברות הביטוח, ) וכנגד המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ידין ענתבי, בבקשה למתן צו על תנאי שיורה למפקח לתקן את הסדר השמאים באופן אשר יאזן את השיקולים הצרכניים של ציבור המבוטחים עם אלו של חברות הביטוח, ברוח "בג"צ השמאים" הראשון אשר קבע כי שמאי הבית מצויים במצב של ניגוד עניינים. העתירה הוגשה ע"י משרד עורכי הדין יוסף תוסיה כהן ושות'.

בעתירה מתבקש בית המשפט העליון להורות למפקח על הביטוח לבטל את רשימות שמאי החוץ של חברות הביטוח ולהחליפן ברשימה הכוללת את כלל השמאים בעלי הרישיון בישראל. רק כך, טוענים העותרים, יימנע ניגוד העניינים המובנה אשר נוצר כתוצאה מן המתח הבלתי נסבל בין האובייקטיביות לה מחויב שמאי החוץ, לבין המצב הנוכחי בו חברות הביטוח שולטות על רשימות השמאים, ולמעשה על פרנסתם של שמאים אלה. ביטול רשימות השמאים, טוענים העותרים, יאפשר לכל מבוטח לבחור שמאי הרצוי לו ללא התערבות המבטחים, ויספק לו הגנה על האינטרסים הצרכניים, תוך שמירה על אובייקטיביות השמאי והשומה.
בנוסף טוענים העותרים כי על פי המידע הנמצא בידם, המבוסס על תלונות ועדויות רבות שהצטברו משך השנים האחרונות, השמאים ברשימות חברות הביטוח פועלים מתוך חשש ואיום על פרנסתם. כיוון שכל אחד מהם נמדד ביחס לממוצע כלשהו של חברת הביטוח המפנה אליו לקוחות. אם הוא חורג מהממוצע ומאשר שומות בהיקפים גבוהים ממנו, הוא "מוזהר" על-ידי הממונה עליו. כך נוצר מעגל אימה: השמאים לוחצים על המוסך להקטין את עלויות התיקונים כדי לא לאבד את הפרנסה שלהם,  המוסכים נאלצים להיכנע לשמאים, כי הם מצידם פוחדים שלא תהיה להם עבודה. כך תיקונים של רכב לאחר תאונות דרכים חייבים להתבצע מתחת לרמה המקצועית הנדרשת ועד כדי סיכון בטיחותי של ממש. כל המערכת למעשה דוחפת את אנשי המקצוע ונותני השירות לרמות, ולא בשביל להרוויח יותר כסף, אלא פשוט כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים. מי שנפגע בסופו של דבר – הם הצרכנים, שרכבם מתוקן באופן שאינו מחזיר את הרכב לתיקונו,  למצב הבטיחותי האיכותי כפי שראוי היה שיהיה, תיקון המוריד את ערך רכושם ויתרה מכך, עלול במקרים קיצוניים לסכן אותם, את הנוסעים האחרים ברכב, ואת שאר משתמשי הכביש.

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי יש להיצר על כך שמדיניותו של המפקח על הביטוח מחייבת הגשה של עתירה שלישית לבג"צ באותו נושא. העיקרון על פיו הנחה כבר בית-המשפט העליון לנהוג בסוגיה זו נועד להבטיח אובייקטיביות ומקצועיות בהערכת נזקי התאונות. עיקרון זה מחייב יצירת אי-תלות בין חברת הביטוח ובין זהות השמאי שנבחר. המועצה לצרכנות מקווה, מוסיף עו"ד פלג כי עתירה זו תשים קץ למצב הבלתי-נסבל השורר כיום והפוגע בציבור הן בהיבט הצרכני והן בהיבט הבטיחותי.