המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 22/08/2012

המועצה לצרכנות בפניה לארגון ההורים הארצי:
המשחקים האולימפיים הסתיימו אבל   ענף נשיאת הילקוטים נפתח עוד שבוע בישראל.

מנכ"ל המועצה לצרכנות: "חשוב שועדי ההורים הבית ספריים ידרשו  ליישם בבית הספר הנחיית משרד החינוך שתקל  את משאם של התלמידים"

נשיאת ילקוט כבד עלולה לגרום נזק בריאותי לגב התלמיד. הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מבהירות כי משקל הילקוט של תלמיד בית-הספר היסודי לא יעלה על 15% ממשקלו. לפני מספר שנים בדקה המועצה לצרכנות את משקל הילקוטים שסוחבים התלמידים לבית הספר בהתאמה לכללים המפורטים בחוזר המנכ"ל.
 
בתהליך הבדיקה נשקלו בנפרד התלמיד והילקוט, וחושב המשקל המקסימלי של הילקוט שמותר לתלמיד לשאת על גבו בהתאם למשקלו. הבדיקה העלתה כי 53% מהתלמידים (בממוצע) סוחבים ילקוט שמשקלו חורג מהתקן. כשבכיתה א' עומד אחוז הסטייה על 72%, כיתות ב-ג' 64% , כיתות ד' 60% , ובכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי (ה-ו) עומדת הסטייה על 28.2%.
מתברר עוד כי קיימת הוראה של משרד החינוך לבתי הספר לאפשר לכל שני תלמידים להביא ספר לימוד אחד לכיתה, כדי להוריד את משקל הילקוטים. הוראה זו אינה מיושמת והורים ומורים רבים כלל אינם מודעים לה.

עם סיומו של ענף הרמת המשקולות במשחקים האולימפיים בלונדון, ועל מנת שלא יפתח בישראל  ענף  נשיאת הילקוטים, פנה מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג ליו"ר ארגון ההורים הארצי בבקשה ליידע את ועד ההורים בבתי הספר  לגבי  ההוראה,  ולקרוא להם לדרוש ממנהל בית הספר ליישם אותה כדי  להקל  על משאם של התלמידים. "אם ההורים לא יעמדו על מימוש הזכות/ההוראה, מוסיף מנכ"ל המועצה, היא תישאר על הנייר בלבד, והספרים ימשיכו להכביד על גבם של התלמידים ולהזיק לבריאותם".