המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 12/12/2013

עדכון חשוב לנפגעי איקיוטק מטעם המועצה לצרכנות
במועצה לצרכנות התקבלו למעלה מ-1,800 תלונות נגד איקיוטק החל מחודש אוגוסט 2013. נפגעי איקיוטק - אנא היכנסו לקרוא את הודעת המועצה לצרכנות ליום 12.12.2013

 במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו כ-1,900 תלונות נגד חברת איקיוטק בעניין מכתבי התראה לתשלום "חוב" בגין שירותי תוכן ומידע, ולהלן דיווח קצר אודות טיפולינו וטיפול רשויות אכיפה שונות בנושא זה.


התלונות


בתלונות נטענות טענות זהות או דומות ובין היתר:


• הצרכנים לא נרשמו לשרותי תוכן ואם שלמו בעבר בגין שירותי תוכן סלולר הרי שהדבר נעשה מבלי שידעו כי מדובר ברכישת שירות בתשלום משום שהם לא קבלו מסמך בכתב המעיד על ביצוע העסקה. על פי החוק, על העוסק למסור לצרכן טופס גילוי נאות לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק.


• כתובת ה-ip הרשומה במכתבי ההתראה זהות למספר רב של צרכנים כך שספק אם מדובר בהוכחה ליצירת ההתקשרות.


• צרכנים אשר חויבו בעבר בגין שירותי תוכן ובקשו לחסום את הקו לשירותים אלו נדרשו לשלם עבור שירותים אלו על אף שחברת הסלולר מסרה להם כי אין בחשבונם חובות בגין שירותי תוכן.


 

• חלק מהצרכנים טוענים כי קו הסלולר אינו שייך להם כלל וכלל, או שברשותם קו סלולר מסוג "טוקמן" שלא ניתן לרכוש באמצעותו שירותי תוכן סלולר.


 

• במקרים רבים החברה טוענת כי הרישום נעשה בידי צרכן שבאותו המועד היה קטין, כאשר על פי החוק עסקה של קטין לרכישת שירות באשראי - בטלה.


• צרכנים רבים מתלוננים על כך שפקידי משרדי עוה"ד מתקשרים אליהם טלפונית ומאיימים בפתיחת תיק בהוצאה לפועל כאשר בפועל, על פי החוק, הגשת תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל חייבת לכלול מסמך בכתב חתום על ידי החייב, ועסקה שבוצעה באינטרנט לא נחשבת מסמך כזה.


טיפול המועצה לצרכנות

• בסוף ספטמבר 2013 ביקשו מנהל איקיוטק ובא כוחה להיפגש עם נציגי המועצה הישראלית לצרכנות. במהלך הפגישה סוכם כי ב"כ איקיוטק יציג לנציגי המועצה לצרכנות את הראיות הפרטניות להתקשרות הנטענת במכתבי ההתראה ולחוב שהצטבר לטענת החברה.


 

• על אף האמור, ב"כ איקיוטק לא העביר למועצה או לב"כ המועצה אף מסמך לעניין החובות הנטענים כנגד המתלוננים ולא העביר לה את הראיות לקיומו של חוב, על אף דרישותיה הברורות של המועצה המבוססות על הכלל היסודי: "המוציא מחברו עליו הראיה".


 

• באחרונה עורכי הדין של איקוטק שולחים "דפי הסבר לחייב" בו מלל רב, טענות משפטיות ומסמך הנחזה להיות רשומה מוסדית קבילה בבית המשפט כביכול. יצוין כי, על אף הטענות, איקיוטק אינה מספקת את ההוכחה שבידיה אכן רשומה כזאת.

• חמור מכך, עוה"ד של איקיוטק שולחים מכתבים לצרכנים מהם עולה כי נעשה בו שימוש בשמה של המועצה באופן העלול להטעות את הצרכנים לחשוב כי החוב נבדק על ידי המועצה לצרכנות ונמצא תקין בזה השלון:


"על פי הנחיית המועצה לצרכנות, הטיפול בתיקך הוקפא וזאת עד לבדיקה חוזרת של חובך על ידי החברה ובא כוחה עו"ד קוריס. על פי הנחיות הנ"ל, הריני להודיעך כי חובך נבדק בשנית על ידי הגורמים הנ"ל ונמצא תקין. בהתאם לכך, הטיפול בתיקך מתחדש והנך מתבקש לפרוע את החוב ללא דיחוי נוסף".

המועצה לצרכנות מבקשת להבהיר כי:


• ב"כ איקיוטק לא העביר שום מסמך לב"כ המועצה לצרכנות לשם בדיקת ה"חוב".


• בניגוד לאמור במכתב הנ"ל, המועצה לא העבירה שם הנחיות לעו"ד קוריס. סוכם בין ב"כ המועצה לצרכנות לבין עו"ד קוריס כי הליכי הגבייה יוקפאו עד לבדיקת החוב על ידי המועצה לצרכנות לאחר שיועברו לעיונה האסמכתאות המתאימות לקיומו של חוב, לגבי כל פניה ופניה, ואלה כאמור לא הועברו.


• תוכן המכתב עלול להטעות את הצרכנים לחשוב כי החוב "נבדק בשנית על ידי הגורמים הנ"ל" ביניהם המועצה לצרכנות, כאשר בפועל אין זה המצב. תוכן המכתב הנ"ל אינו נכון ומעלה חשש לשימוש בשם המועצה שלא כדין על מנת לגרום לצרכנים לשלם גם בהיעדר אסמכתא חוקית לקיומה של עסקה או חוב.


הממונה על הגנת הצרכן ושר התקשורת בקשו פתיחת חקירה פלילית נגד איקיוטק


• ביום 19.11.13 פנתה הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לעו"ד אברבנאל, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים בבקשה לשקול פתיחת חקירה פלילית נגד איקיוטק לאור החשד לכאורה לביצוע מספר רב של עבירות פליליות כגון זיוף מסמכים, הונאה, ניסיון להשיג דבר במרמה ועוד.


• ביום 1.12.13 פנה שר התקשורת למפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו, ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה על הגנת הצרכן. במכתב הנ"ל מבקש שר התקשורת לפתוח בחקירה פלילית כנגד חברת איקיוטק בשל חשד לניסיון לקבל דבר במרמה.

לסיכום

 

המועצה הישראלית לצרכנות מבהירה כי למיטב ידיעתה, לא נפתח אף תיק בהוצאה לפועל על ידי איקיוטק בגין חוב שירותי תוכן ומידע.


כיצד מומלץ לצרכן לפעול לאחר שקיבל מכתב או טלפון דרישת תשלום מאיקיוטק?


• טרם ביצוע תשלום, מומלץ לשלוח מכתב דרישה להמציא את מסמכי העסקה המעידים על התחייבות לתשלום עבור שירותי תוכן.


• אם לא חתמת על חוזה, כנראה שלא ניתן יהיה להגיש תביעה ישירות בהוצאה לפועל .


• יובהר - המועצה לא בדקה את ה"חוב", ואף לא נתנה "הנחיות" לאיקיוטק בדבר בדיקת החוב.

לידיעתכם, ביום 17.12.13 יתקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בעניין איקיוטק ונמשיך לעדכן אתכם.


למדור "נפגעי איקיוטק" ולעדכונים נוספים בסוגיית איקיוטק לחצו כאן