המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2012

ארכיון כתבות 2012

תאריך: 08/01/2012

הצעת חוק הגנת הצרכן – הצגת מחיר בצג אלקטרוני – התייחסות המועצה לצרכנות

תמצית עמדת המועצה: המועצה לצרכנות בחנה את היתרונות והחסרונות בין הצעת החוק ובין המצב הקיים והגיעה למסקנה כי תתנגד להצעת החוק אלא אם יוכנסו שינויים מהותיים על מנת להגן על עקרונות שימור יכולת ההשוואה לגבי מחירי המוצרים וצמצום הפגיעה כתוצאה מפערים בין המחיר המוצג למחיר בקופה.


כללי:
שני עקרונות מנחים עומדים לנגד עיניה של המועצה לצרכנות בבחינת הסוגיה: 
1. שימור יכולת ההשוואה של הצרכנים:
 א. לגבי מחירי מוצרים דומים של מותגים שונים באותה החנות. 
 ב. לגבי מחירי אותו מוצר בחנויות שונות.
2. צמצום הפגיעה כתוצאה מפערים בין המחיר המוצג למחיר הקופה. 

פירוט:

1. יתרונות הצעת החוק
א. ביטול התופעה של פערים בין המחיר על המוצר למחיר בקופה: מהתלונות המתקבלות במועצה לצרכנות עולה כי התופעה רווחת  הן בחנויות הקטנות והן ברשתות הגדולות, והמועצה לצרכנות הגיעה למסקנה כי הפיתרון שבחוק – מתן סעד לצרכן לתביעת פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ - טרם הוכיח את יעילותו. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, מעטים הם הצרכנים שעולים על פערים כאלה ולכן מי שלא איתר פערי מחירים לא יקבל את המגיע לו. שנית, מעטים הם הצרכנים אשר טרחו להגיש תביעה ולכן אין כאן הרתעה מספקת. בהצעה החדשה קשורים הקופה והצג האלקטרוני לאותו המחשב, ותופעת הפערים מתבטלת.
ב. עדכון מיידי של המבצעים ושל ביטול המבצעים: אחת התופעות המוכרות לכל צרכן כמעט היא התופעה של ביטול מבצע שלא עודכן על המדף. הצרכן שאינו מודע לזכותו לדרוש כי יחויב על פי מחיר המבצע כפי שפורסם, ואינו תמיד עוקב אחריו,נמצא שוב משלם את המחיר היקר. הצג האלקטרוני המחובר לקופה יאפשר עדכון מבצעים בזמן אמת ויחסוך הטעיה ונזקים לצרכנים רבים.
ג. הבלטת המחיר ליחידת מידה: כלי השוואה צרכני חשוב שנכנס בשנים האחרונות הינו ציון המחיר ליחידה מידה על המוצר או על המדף בסמוך למוצר.העתקת חובה זו לצג האלקטרוני תבליט ותדגיש מחיר זה לעיני הצרכן, ותקל עליו לבצע את השימוש בו.

2. חסרונות הצעת החוק והפיתרונות המוצעים על ידי המועצה לצרכנות
א.  החיסרון: המוצרים הדומים לא תמיד נמצאים על אותו מדף או קרוב אחד לשני ובמקרה זה, הצרכן לא יוכל להשוות בין מוצרים דומים בחנות.  
הפיתרון: הרשתות יחויבו להציב בכל שורה מסך עם סורק  אלקטרוני שיאפשר להעביר את הבר-קוד כדי לוודא את מחיר המוצר בכל עת בחנות. הטכנולוגיה קיימת עשרות שנים בחו"ל.
ב.  החיסרון: בהעדר תו מחיר על גבי המוצר לא ניתן יהיה להשוות את המחיר בין הרשתות השונות.  
הפיתרון: הרשתות יחויבו לפרסם את מחיריהן באתר האינטרנט שלהן ואם המחירים שונים בין הסניפים של אותה הרשת, באתר יפורסם המחירון של כל אחד מהסניפים. המחירים יחייבו את הרשתות והחוק יקבע כי אם קיים פער בין המחיר בקופה למחיר באתר, המחיר הנמוך מביניהם הוא המחיר המחייב. הדבר יאפשר לצרכן להשוות מחירים עוד בטרם נסיעה לסניף והדבר יגביר את התחרות.
ג.  החיסרון:  במקרה של מבצע יקשה על הצרכן לדעת את המחיר הקודם של המוצר.  
הפיתרון: החוק היום מחייב במקרה של מבצע לפרסם את המחיר הקודם לצד המחיר במבצע; יש לחייב את הרשתות לציין על הצג האלקטרוני גם את המחיר הקודם.
ד.  החיסרון: הטכנולוגיה החדשה תאפשר לרשתות לשנות מחירים לעיתים תדירות יותר לאור היכולת לעשות זאת בלחיצת מקש. קיים גם חשש כי המחיר ישונה אף בעת שהות הצרכן בחנות, כך שהמחיר שהיה על המדף קודם לכן לא יהיה רלוונטי יותר.  
הפיתרון: הרשתות יחויבו להודיע על המועד והשעה לשינוי המחיר וכן את המחיר הקודם. המועד לביצוע השינוי לא יהיה בשעות הפתיחה של הסניף לקהל.   

ככל שיכנסו השינויים שמציעה המועצה לצרכנות, תימצא ההלימה הראויה בין ההגנה על זכויות הצרכנים לבין האפשרויות הטמונות בטכנולוגיה המתקדמת לצורך הבאת מידע שימושי לצרכנים בדרכים מגוונות.