המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

ביטול עסקה לרכישת תמרוקים – מה קובע החוק?

האם ניתן לבטל עסקה לרכישת תמרוקים ואם כן, באילו תנאים? האם דין תמרוקים כדין תרופות והאם קיים הבדל בין סוגי המוצרים הקוסמטיים לעניין זכות הביטול? עו"ד אביטל פריזמנט מהמחלקה המשפטית עושה סדר בעניין

 

 

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים אשר רכשו תמרוקים, ביקשו לבטל את העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") וסורבו בטענה שמדובר ב"טובין פסידים".


ריבוי התלונות מעלה חשש שעוסקים אינם מודעים לזכות הצרכנים לבטל עסקת תמרוקים בתנאים המפורטים בתקנות ביטול עסקה ומתייחסים לתמרוקים כאל תרופות, או כאל טובין פסידים.

דוגמא לתלונה

א' רכש בחנות למוצרי קוסמטיקה קרם פנים יוקרתי במחיר של 500 ₪. יום לאחר הרכישה, התחרט א' על הרכישה וביקש לבטל את העסקה. מנהלת החנות סירבה לבטל את העסקה וטענה שמכיוון שמדובר במוצר יוקרתי וכשם שלא ניתן להחזיר משחות ותרופות כך אי אפשר להחזיר את הקרם. לאחר שטען א' שתקנות ביטול עסקה מאפשרות החזרת הקרם, השיבה מנהלת החנות כי קרם נכלל בהגדרת "טובין פסידים" ומשכך, זכות הביטול לא חלה לגביו.


המצב המשפטי


תקנות ביטול עסקה קובעות כי עסקה לרכישת פריט מהפריטים המנויים בתוספת לתקנות ניתנת לביטול, תוך המועד שנקבע בתקנות. אין בתקנות התייחסות ספציפית לתמרוקים ולפיכך יש לבדוק אם המוצר שנרכש שייך לקטגוריה הכללית – טובין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה על ידי הצרכן.


האם ניתן לבטל עסקה לרכישת תמרוקים?

 

הדין שונה לגבי כל אחד משני הסוגים של מוצרי קוסמטיקה: האחד, מוצרים הארוזים באריזה מקורית שלא נפתחה - למשל אותם מוצרים הארוזים באריזת צלופן הרמטית, או שיש בהם מנגנון אחר המעיד על פתיחת האריזה. השני, מוצרי קוסמטיקה שאינם ארוזים באופן המוודא כי לא נפתחו.


במקרה שהמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי הצרכן. דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.


האם דין תמרוקים כדין תרופות?


בתקנות קיימת רשימת פריטים שלרכישתם לא מתלווית זכות להחזרה ולביטול העסקה. בין פריטים אלה נכללו גם "טובין שעל פי דין אין להחזירם" וכו' ולמשל תרופות. על אף הדמיון הקיים לפעמים בין תרופות ותמרוקים, הגבלת זכות הביטול חלה על תרופות בלבד ולא על תמרוקים שכלל אינם נכללים ברשימה.


האם קיים הבדל בין סוגי המוצרים הקוסמטיים לעניין זכות הביטול?


מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, יש לצרכן זכות להחזירו ולקבל את התמורה ששילם (בניכוי הסכומים שרשאי העוסק לנכות עפ"י הדין).


עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן. נראה כי הסיבה לכך היא שהעוסק אינו יכול לדעת האם המוצר נפתח או האם נעשה בו שימוש ומוצר כזה רשאי המוכר לסרב לקבלו.

למידע נוסף אודות תקנות ביטול עסקה לחצו כאן