המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 28/04/2015

בית המשפט אישר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד סלקום
סלקום הודתה כי גבתה שלא לצורך תשלומים בגין שיחות נכנסות ויוצאות בחו"ל, אשר מעולם לא התקיימו, עקב תקלה. כל מי שנפגע בין השנים 2005-2009 יזוכה על מלוא הסכום בתוך 30 יום בצירוף הצמדה וריבית

 


בבית המשפט המחוזי בתל אביב הושג הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה גביית תשלומים בגין שיחות נכנסות ויוצאות בחו"ל, אשר מעולם לא התקיימו. הסעיפים שבגינם הוגשה התביעה היו בין השאר: הפרת חובה חקוקה, הפרת חוזה, חוסר תום לב במו"מ ובקיום חוזה, גזל, עשיית עושר ולא במשפט, אי-גילוי והטעיה.

 

בתשובה לבקשה טענה סלקום כי מדובר בתקלה חריגה ופרטנית, שלא אירעה לאף לקוח אחר. לאחר הגשת תצהיר של לקוח אחר הודתה סלקום כי התקלה פגעה במספר לקוחות אשר שהו בחו"ל אז עודכן שירות "הפניית שיחה" עקב תקלה. סלקום העריכה כי הנזק שנגרם לקבוצה מדצמבר 2009 עומד על סך 339,053.15 ₪.

 

בהסכם נקבע כי סלקום תשיב לכל חבר בקבוצה הראשונה (לקוחות שחויבו בגין הפניית שיחה בין דצמבר 2009 ועד חתימת ההסכם) את מלוא הסכום שנגבה ממנו עקב התקלה הנדונה בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום הגבייה ועד ליום התשלום בפועל, וזאת בהתאם למנגנון הבא:

 

א. לקוח קיים יזוכה בחשבונו בסכום הזיכוי בתוך 30 ימים מיום אישור הסדר הפשרה (להלן – המועד הקובע).

 

ב. לקוחות שהתניידו יהיו זכאים לקבל את סכום ההחזר באמצעות משלוח המחאות בכפוף לכך שסכום ההחזר עולה על 20 ש"ח כולל מע"מ.

 

ההמחאות תישלחנה עד ל-45 ימים מתום התקופה.

 

ביחס ללקוחות שחויבו מ-2005 ועד דצמבר 2009 (ולאור העובדה שלא ניתן לאתר נתונים) סלקום תשלם תרומה של 100,000 ₪ לאפוטרופוס הכללי.

 

לצפיה בהסכם הפשרה לחצו כאן >>