המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 01/04/2014

הזכות הצרכנית התשיעית / עו"ד אהוד פלג

מנכ"ל המועצה לצרכנות מציע להכריז על זכות צרכנית תשיעית שתתווסף לשמונה זכויות הצרכן הבינלאומי. הזכות התשיעית תיתן מענה למצב של גביה אגרסיבית של בית עסק: הזכות להגנה נאותה והזכות לקבלת הוכחה ותיעוד הנדרשים לבדיקת טענות על חובות ודרישות תשלומים

 

במועצה הישראלית לצרכנות (ICC) התקבלו  לאחרונה למעלה מ-3.000 תלונות של צרכנים נגד חברה מסחרית, בעניין הליכי גבייה בגין חובות לכאורה שירותי  תוכן סלולר, כאשר הרישום לשירות (כמה שנים קודם לכן) והחובות מוכחשים על ידי כל הפונים. בנוסף, תלונות רבות נוספות מתייחסות למכתבי התראה לפני פתיחת תיק הוצל"פ על אף שהצרכנים שילמו את מלוא התמורה החוזית או הגיעו להסכם ביטול בכתב.  

 

בחלק מהמקרים, המתלוננים היו קטינים במועד ההרשמה לשירותי התוכן, והוריהם מתקוממים בשל שליחת מכתבים ממשרדי עורכי דין לילדיהם לגבי שירותים שאינם הולמים את גילם הצעיר (שירותי הדרכה להימורים בספורט, שירותי הדרכה להיכרויות, שירותי מידע על אודישנים  להופעה בפרסומות או לתוכניות טלוויזיה ועוד).

 

בחלק מהמקרים, המתלוננים מדווחים כי חסמו את קו הסלולר שלהם לקבלת שירותי תוכן לאחר שהבחינו בכך שחשבונם חויב בגין שירותי תוכן ללא הסכמתם וללא ידיעתם, אף שלא פעלו להשבת הכספים שנגבו בגין השירותים שלא ביקשו לרכוש.

 

הפרשה כולה ממחישה את פערי הכוח העצומים בהם נתקלים צרכנים אשר נאלצים להתמודד עם הליכי גביית חובות אגרסיביים, בהם חברות גדולות נעזרות במשרדי עורכי דין להפחדת הצרכנים עוד טרם פנייה ישירה לצרכן.

 

על מנת למנוע הישנות דרישת תשלום בלא שהצרכן מודע כלל להיותו קשור בעסקה או לקיומו של חוב בפרט (ככל שישנם), המועצה הישראלית לצרכנות החליטה לקדם הצעת חוק שבאה למנוע גבייה אגרסיבית של כספים מהצרכנים. הצעת החוק תחייב את העסקים המבקשים לגבות חובות לשלוח מכתב רשום טרם העברת הטיפול לידי עורכי דין, בו יצוינו שם העסק, פירוט החוב ואופן חישובו של חוב זה, וכן ההוכחה לקיומה של עסקה או לקיומו של חוב. חיוב כאמור יאפשר לצרכנים להתמודד עם דרישות הגבייה – במיוחד במקרים בהם הדרישה איננה מוצדקת, זאת בצורה עניינית ומבלי להיכנע ללחץ של משרדי עורכי הדין המסרבים לספק נתונים ומסמכים.  הצעה זו תיתן לצרכן  כלי התמודדות עצמאיים עוד בטרם ננקטו הליכים משפטיים.  

 

אנו מאמינים שהמקרה ממחיש את הצורך בזכות בסיסית נוספת לצרכנים: הזכות להגנה הולמת.  כאשר בחנו את 8 הזכויות הקיימות, לא מצאנו אף אחת המחסה את זכות זו. הדבר המתקרב ביותר לכך הוא הזכות לקבל מידע אך הגדרתה מתייחסת לגילוי נאות מלא טרם חתימה או עסקה, על מנת שהצרכן יהיה מסוגל לעשות בחירה מושכלת. עם זאת, במקרה הנדון, העסקה כבר בוצעה, לעתים לפני זמן רב, והצרכן עומד מול טענה שהוא חייב  כספים אך זאת מבלי שסופקה לו ששום הוכחה התומכת בטענה זו. 

 

על כן, אני מציע  להכריז על זכות צרכנים תשיעית אשר תיתן מענה למצב מסוג זה. הזכות להגנה נאותה הנה הזכות לקבל כל הוכחה  וכל תיעוד הנדרשים לבדוק טענות על חובות ודרישות תשלומים.