המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

אבני ואח' נ' מודלית בע"מ ואח' - מחלוקת לגבי הזמנה מיוחדת

 

השופט פסק: דרישות הצרכן בעת הזמנת ריהוט אינן נחשבות בהכרח הזמנה מיוחדת

 

מחלוקת התעוררה בבית משפט לתביעות קטנות האם השינוי שביקש צרכן לעשות נחשבות הזמנה מיוחת או לאו. השופט פסק: "העובדה שהמוצר שהוזמן אינו מסוג המוצרים המוחזקים על ידי המוכרת במלאי החנות ואינם מוצגים בחנות אין בה כשלעצמה כדי להביא לקביעה כי מדובר בהזמנה מיוחדת". כתב התביעה נוסח ע"י המועצה לצרכנות כחלק מהשירות הניתן בחינם לצרכנים

 

 

בבימ"ש לתביעות קטנות ברחובות ניתן פסק דין  אשר קיבל את עמדת המועצה לצרכנות במלואה בכתב תביעה בו סייענו לצרכן בניסוחה, בעניין ביטול עסקה לרכישת ריהוט בהתאם לתקנות ביטול עסקה.

 

תחילת הסיפור בתלונה שהגיש הצרכן כנגד בית העסק והגיעה לטיפולה של גב' ליאת כרמי שטיפלה בצרכן והכינה התיק כנדרש על מנת להעבירו לצוות האכיפה האזרחית לניסוח כתב תביעה בחינם עבור הצרכן. כתב התביעה נוסח ע"י עו"ד יזהר רגב .

 

ביהמ"ש ערך ניתוח מעמיק והביא שלל אסמכתאות להוכחת הגישה שבאה להבהיר לעוסקים בענף הריהוט, כי "זכות החרטה" אינה נחלתם של הרוכשים "מוצרי מדף" בלבד, אלא גם על מוצרים שיוצרו עבור הצרכן אך אינם עולים לכדי יצור מיוחד עבורו , המחריג אפשרות ביטול העסקה לגבם בתקנות: "עצם יצור המוצר או הזמנתו במיוחד עבור הצרכן לא די בה אלא שיש להראות מעבר לכך כי היצור או ההזמנה הינן לפי דרישות מיוחדות של הצרכן. מכאן, כי המחוקק לא הגביל את זכות הביטול למוצר מדף בלבד אלא גילה מפורשות דעתו כי זכות הביטול הצרכנית תחול גם לגבי מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הלקוח, ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי דרישות מיוחדות של הצרכן".

 

כמו כן, ביהמ"ש חידד את עמדתנו בעניין הזמנות של עוסק ישראלי מספק בחו"ל, והבהיר כי: " העובדה שהמוצר שהוזמן אינו מסוג המוצרים המוחזקים על ידי המוכרת במלאי החנות ואינם מוצגים בחנות אין בה כשלעצמה כדי להביא לקביעה כי מדובר בהזמנה "מיוחדת".

 

בנוסף, ביהמ"ש קיבל את עמדת המועצה לצרכנות ונתן ביטוי מפורש לתנאי ביטול עסקה בטופס ההזמנה האחיד של הנתבעת, לפיה מהווה הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד שאין לקבלו. בעניין זה אף היתה התייחסות לגודל אותיות כיתוב תנאי הביטול וגם לכך התייחס בית המשפט וקיבל את עמדת המועצה.

 

לאור האמור, ביהמ"ש הורה על ביטול העסקה ועל השבת מלוא התמורה לצרכן בסך 5,000 ₪. בעניין זה ביהמ"ש קיבל את עמדת המועצה, לפיה בנסיבות בהן העוסק הטעה את הצרכן בתנאי ביטול העסקה והפר כלפיו את הוראות תקנות ביטול עסקה, אין לנכות מסכום ההשבה את דמי הביטול המותרים בתקנות. כמו כן, ביהמ"ש פסק לתובע פיצויים (בטעות כינה אותם לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן) בסך 1,000 ₪ + הוצאות משפט בסך 750 ₪.

 

סה"כ פסק ביהמ"ש לצרכן סך של 6,750 ₪.

 

לצפיה בפסק הדין אבני ואח' נ' מודלית בע"מ ואח'  לחצו כאן >>

 


 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה