המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 13/12/2011

המועצה לצרכנות  למשרד החינוך: יש להבטיח כי כל הצרכנים ששילמו לבוקמרקט על השירות אכן יקבלו את השירות או כספם בחזרה.

למועצה לצרכנות הגיעו תלונות  רבות מהורים בהם הלינו על חברת בוקמרקט-  להשאלת ספרי לימוד, שזכתה במכרז להשאלת ספרי לימוד בבית הספר של ילדיהם. בדיקת המועצה לצרכנות העלתה כי החברה לא מלאה את חובותיה, והורים רבים, אשר שילמו ממיטב כספם עבור ספרים בהשאלה וילדיהם, לא קיבלו את הספרים כמובטח.

לאור ריבוי התלונות, סגירת משרדי החברה (פניות המועצה לא נענו ואף שליח המועצה שהגיע למשרדים בשעות העבודה מצא אותם מוגפים) , והעובדה כי הורים נותרו ללא ספרי הלימוד, פנה מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג למנהלת החינוך הפדגוגי, האחראים על מפעל ההשאלה בדרישה למצוא דרך להשיב לצרכנים את כספם.

במכתב מציין מנכ"ל המועצה כי "מקובל כי על עורכי מכרז לדרוש בטחונות לוידוא עמידה בדרישות המכרז וככל שלא ניתן לספק את כל השירותים על ידי ספק אחד, לווסת את הצרכים בין כמה חברות המתמודדות, ונדרש לבחון את חוזקה הכלכלי של החברה הזוכה במכרז.  לעמדת המועצה לצרכנות על משרד החינוך באמצעות המינהל הפדגוגי, להבטיח את קבלת השירותים על ידי הספקים שנבחרו."

מנכ"ל המועצה לצרכנות קורא למשרד החינוך לבחון את הכשלים שנפלו במכרז בגינם לא נבחר ספק ראוי, למצוא את הדרך לספק את הספרים, ולפצות את ההורים ששילמו ולא קיבלו התמורה. "על משרד החינוך לדאוג להספקת הספרים גם מספק אחר וללא כל תשלום נוסף, ולסייע להשיב לידי ההורים את הכספים ששילמו בגין השירות שלא קיבלו" .