המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 28/02/2011

המועצה הישראלית לצרכנות סבורה כי העדר תחרות בשוק הגז בישראל גורמת לכך שמחיר הגז לצרכן הביתי גבוה בהרבה, ממחירו בשוק בו מתנהלת תחרות חופשית
מנכ"ל המועצה לצרכנות: יש להחזיר את הפיקוח על מחירי הגז לצריכה ביתית

היום התקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון בעניין התחרות במשק הגז לצרכן הביתי. להבדיל מתשתיות בסיסיות אחרות, כגון מים וחשמל, הנמצאות בפיקוח, בענף הגז אין פיקוח על המחירים, ואין פיקוח על רמת השירותים הבסיסית.  פער הכוחות לטובת ספקיות הגז מול הצרכנים הביתיים גדול בשל העדר תחרות בענף. לרוב, לצרכן קשה מאוד להחליף את ספק הגז כי נדרשת הסכמה של רוב הצרכנים המחוברים לאותה מערכת גז. השוק נשלט על ידי 4 חברות עיקריות, אשר מכתיבות את המחירים ותנאי השירות, תוך ניצול העדר כוח המיקוח של הצרכנים.


תלונות המגיעות למועצה לצרכנות מצביעות  על נחיתותו של הצרכן אל מול ספקי הגז. מתלונות עולה כי רמת השירות וההתחשבות בצרכנים לוקה בחסר ואיננה עומדת בסטנדרטים של שירות המצופים מספקים בתחילת המאה ה-21.
לעמדת המועצה לצרכנות השירות הלקוי הוא תוצאה של כשלי השוק השוררים במשק הגז,  והעדר רגולציה מספקת לתמיכה בזכויות הצרכן כתוצאה מפיזור הסמכויות בין גורמים רגולטורים שונים. נחיתות זו מקשה על טיפול בבעיות פרטניות המתגלות מעת לעת בתחום, לדוגמא זמני ההמתנה של הצרכנים למתן שירות, דרישות שרירותיות לכאורה במהלך בדיקות בטיחות המטילות  הוצאות נוספות על הצרכן וכדומה.
העדר היכולת המעשית של הצרכנים לעבור מספק לספק, מונעת מהצרכן אפשרות להתמקח מול חברת הגז, עובדה שמאפשרת לחברות הגז לקבוע מחיר גבוה מהמחיר שהיה נקבע לו היה שוק תחרותי.
 

לעמדת המועצה לצרכנות, על המדינה לפקח על מחירי הגז ולקבוע מחיר מרבי. כן ממליצה המועצה על הקמת  גוף שירכז את כל הפעילות בענף ובין היתר יסייע בידי הצרכן להתמודד עם הכשלים שנוצרו לאחר שנים של התנהלות פוגענית.
הסדרה בתחום הגז כיום מתחלקת בין המשרדים השונים, משרד התשתיות (היבטי הבטיחות), משרד התמ"ת (נושאים צרכניים ופיקוח מחירים) הרשות להגבלים עסקיים, משרד האוצר, משרד המשפטים (ביקורת על חוזי ההתקשרות), מכון התקנים ועוד.
לאור כוחו המופחת של הצרכן מול חברת הגז, ולאור הריכוזיות הרבה המאפיינת את הענף,  לעמדת המועצה לצרכנות על הרגולטור לקבוע אמות מידה מחייבות בענף, בדומה לתחום הספקת המים והחשמל, אשר יסדירו את ההתנהלות בין החברות לצרכנים, ותחייבנה את כל החברות העוסקות בתחום.
מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי בנסיבות אלה של כשל שוק, במצרך בסיסי וחיוני, קיימת חובה על המדינה להתערב בשוק ולהגן על הצרכנים, הן בתחום המחירים והן בתחום השירות. לפיכך יש להחזיר את הפיקוח על מחירי הגפ"מ ולהחיל פיקוח רגולטורי אפקטיבי על תחום הצרכנות בענף הגז תוך ריכוזו תחת גוף אחד.