המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 08/05/2011

עמדת המועצה לצרכנות בעניין פיצוי צרכנים בשל סגירת השמים עקב זיהום שנמצא בדלק הסילוני
 
לעמדת המועצה לצרכנות בשלב זה, בטרם הסתיימה החקירה, ולא נמצא האשם בנזק, וללא קשר למי שאחראי לנזק שנגרם, הצרכנים אינם אלה שצריכים לשאת בנזק, שנגרם עקב עיכובי או ביטולי טיסות.

המועצה לצרכנות מצפה ממשרדי הממשלה השונים המנהלים חקירות בעניין, לנהל אותן בשקיפות, לפרסם את הממצאים לגבי אחריות כל אחד מהגורמים שמעורבים באספקת  הדלק למטוסים בשדות התעופה בישראל, ובכך לעזור לצרכנים לקבל את המגיע להם בעקבות ביטולי הטיסות או העיכובים שנגרמו ביציאה מישראל.

כמו כן, המועצה לצרכנות מצפה מחברות התעופה אשר נאלצו לבטל טיסות, להשיב לצרכנים את הכספים בגין הטיסות שבוטלו וזאת ללא דיחוי. יצויין כי ככל שימצאו אחראים לזיהום בדלק, חברות התעופה תוכלנה ככל הנראה להיפרע מהאחראים גם בגין הכספים שהשיבו לצרכנים ולכן בשלב זה אין סיבה שלא ישיבו את כל עלות הכרטיסים, במקרה של ביטול טיסה.