המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית

המחלקה לאכיפה אזרחית
 
 
 
 
מעל ל-4,000 כתבי תביעה נוסחו החל משנת 2012. אחוזי ההצלחה עומדים על 96% בתיקים בהם סייעה לצרכנים בניסוח כתבי תביעה. בהתייחס לכתבי התביעה שנוסחו עבור הצרכנים בתקופה הנ"ל וההליך בעניינם הסתיים בהצלחה או בדחייה, השבנו לצרכנים ממוצע של 3,557 ₪ לתיק.