המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית

 
 
המחלקה לאכיפה אזרחית -פרוייקט תביעות קטנות
 
פרוייקט תביעות קטנות, או בשמו המקצועי "פרוייקט האכיפה האזרחית", מתמקד בניסוח כתבי תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, כסיוע לצרכנים ללא תשלום.
 
במסגרת הפרויקט, תיבחן האפשרות לנסח עבור הצרכן כתב תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, במידה והטיפול בתלונה מול בית-העסק לא צלח.
 
התביעות מנוסחות על-ידי צוות יועצים מקצועי שמלווה את הצרכנים במאבקם עד בית המשפט לתביעות קטנות.
 
מעל ל-4,000 כתבי תביעה נוסחו החל משנת 2012. אחוזי ההצלחה עומדים על 96% בתיקים בהם סייעה לצרכנים בניסוח כתבי תביעה. בהתייחס לכתבי התביעה שנוסחו עבור הצרכנים בתקופה הנ"ל וההליך בעניינם הסתיים בהצלחה או בדחייה, השבנו לצרכנים ממוצע של 3,557 ₪ לתיק.
 
הפרוייקט מתקיים בעידוד ותקצוב משרד הכלכלה ומיושם במועצה הישראלית לצרכנות החל מ-2012.