המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 23/05/2016

החוק למניעת גביה אגרסיבית אושר לקריאה שניה ושלישית
החוק, אותו יזמה המועצה לצרכנות , נועד להסדיר את אופן משלוח הדרישות לתשלום החוב. העוסק יהיה חייב לשלוח לצרכן מכתב ובו יופיעו פירוט החוב, אופן חישובו והוכחה לקיומה של עסקה. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "החוק ישים קץ לשיטת מצליח"

 


 

לאחרונה היינו עדים לתופעה לפיה צרכנים רבים מקבלים מכתבים מאיימים מעורכי דין, הנשלחים במסגרת הליכי גבייה אגרסיביים, הנעשים בטרם פנה העוסק לצרכן בבקשה לפרוע את חובו. כמו כן, צרכנים מקבלים מכתבים מאיימים במסגרת הליכי גבייה הכוללים איומים לנקיטה בהליכי הוצאה לפועל, פעמים רבות מבלי שהצרכנים מכירים כלל את החברה אשר בשמה טוענים עורכי הדין לחוב או מבלי שהם מודעים בכלל לקיומו של חוב.


נוסף על כך, ישנם מקרים בהם כאשר מנסים החייבים לכאורה, ליצור קשר עם עורכי הדין הם בדרישה לתשלום החוב ונשלחים מהעו"ד לעוסק וממנו לעו"ד על מנת לקבל פרטים על החוב.

 

תיקון החוק למניעת גביה אגרסיבית, שאושר לקריאה שניה ושלישית, אמור לשים לזה סוף. את התיקון לחוק יזמה המועצה לצרכנות. עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, אומר כי מדובר בחוק צרכני חשוב אשר יעגן בחקיקה את זכותו של צרכן להתגונן בצורה ראויה מפני חוב שגוי או בדוי.


"החוק ישים קץ לשיטת "מצליח" אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב ע"י הימנעות מלספק להם אסמכתאות. החוק שם מחסום בפני הגישה הניפסדת של "הסתרת וגם ירשת".


מטרת התיקון היא להסדיר את אופן משלוח הדרישות לתשלום החובבאופן שלפני כל נקיטת הליך גבייה, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים, העוסק יהיה חייב לשלוח לצרכן מכתב ובו יופיעו שם העוסק, פרטי העסקה לרבות מועד עשייתה, תוקפה ומהותה .פירוט החוב ואופן חישובו דרכי התקשרות עם העוסק לבירור החוב. התיקון מבטיח כי לצרכן יהיה מידע מלא כדי להתמודד עם הליכי הגבייה של העוסק, אף אם אלו ננקטים שנים רבות לאחר היווצרות החוב לכאורה.

 

התיקון מסדיר את הליך הגבייה של כל חוב שהוא, שכן צרכנים נדרשים לשלם ואינם יודעים או אינם זוכרים בכלל את דבר קיומה של העסקה ואינם יכולים להתגונן נגדה כדין. כתוצאה מכך נגרמות להם הוצאות ניכרות בגין צורך בייעוץ או בשירות משפטי. מתן המידע יעלה את הסיכוי שלא ייגבה חוב לא מדויק או לא נכון וימנע עשיית רווח מופרז של עורכי דין על חשבון הלקוחות, כאשר הדבר אינו באמת נדרש.

 

המועצה מודה ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל ולחברי הכנסת שהובילו את החוק בכנסת הנוכחית- ח"כ יואל חסון וח"כ אורי מקלב ולח"כ בועז טופורובסקי, אשר הגיש את הצעת החוק בכנסת הקודמת. בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי עוסקים יכולים לפעול לגביית סכומים המגיעים להם לטענתם, עד תום תקופת ההתיישנות – תקופה שלא תעלה על שבע שנים. אולם קיימת תופעה רחבה של תביעות שאינן מבוססות או בהליכים שננקטו בעקבות עסקאות שלא בוצעו בהתאם לדין, למשל עסקאות מכר מרחוק שבוצעו ללא גילוי נאות או בלי שנשלח טופס הגילוי הסטטוטורי.


 

לצפיה בהצעת החוק  לחצו כאן >>

 

למדור איקיוקט באתר המועצה לצרכנות לחצו כאן >>