המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 16/03/2009

סקר המועצה לצרכנות ליום הצרכן הבינלאומי:
% 86 אחוז מציבור השכירים אינו יודע  באיזה סוג השקעה (אג"ח, מניות וכו') מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני שלו
המועצה לצרכנות מעלה לאתר האינטרנט מדריך לצרכן בנושא  החיסכון הפנסיוני שנכתב בשפה מובנת ופשוטה המותאמת לציבור הרחב.
החיסכון הפנסיוני הינו אחד הנכסים המשמעותיים ביותר של הציבור בישראל.  מסקר שערכה המועצה הישראלית לצרכנות באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בנושא החיסכון הפנסיוני מעלה נתונים מדאיגים לגבי מודעות הציבור למשמעות החיסכון הפנסיוני, היקפו והתאמתו לצרכיהם של החוסכים. במצב זה הצרכנים מקבלים את החיסכון כדבר המובן מאליו, אינם מעורבים בהחלטות חשובות לגביו ואינם מנצלים את זכותם לקבוע את אופיו והיקפו.

מהסקר עולים  הנתונים הבאים: 

54% מהצרכנים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת פרישה לגמלאות.
70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה.
86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה (כגון אג"ח, מניות וכו') מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. נתון זה מלמד כי הצרכנים אינם מודעים לסיכון אותו נוטלים מנהלי הקרנות וממילא אף אינם מממשים את זכותם לקבוע את אופי השקעת כספם.
35% מהצרכנים לא יודעים איזו חברה מנהלת עבורם את כספי הפנסיה.
70% מהחוסכים אינם יודעים מה גובה דמי הניהול שהם משלמים על ניהול החיסכון פנסיוני שלהם.
מעורבותם של צרכנים בבחירת תוכנית הפנסיה היא נמוכה. מהסקר עולה כי אצל  67% מהצרכנים,  המעסיק הוא זה שבחר את התוכנית הפנסיונית עבורם.
חמור מכך, 61% מהצרכנים השכירים לא קיבלו ייעוץ כלשהו בנוגע לבחירת תוכנית הפנסיה שלהם.
רק 30% מהציבור מודע לרפורמה שנכנסה לתוקף כזכור בתחילת 2008 ושביטלה את תוכניות הפנסיה ההוניות (כלומר תוכניות בהן החוסך מקבל את הפנסיה כסכום חד פעמי בגיל הפרישה).
במועצה לצרכנות מביעים דאגה לנוכח נתונים אלה לאור חשיבות החיסכון הפנסיוני בחיינו כמקור הכנסה מרכזי לאחר הפסקת העבודה וכביטוח למקרה אסון.
במועצה חוששים כי רוב הצרכנים טרם הבינו כי הם הבעלים של החיסכון הפנסיוני, על פי חוק, ולפיכך עליהם להיות מעורבים בבחירת תוכנית הפנסיה המתאימה להם ביותר.
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי כבכל תחום צרכני אחר, הכרת המוצר הפנסיוני, יכולת ההשוואה בין מוצרים שונים והתאמתו של המוצר חייבת להיות בין השיקולים שעל הצרכן להביא בחשבון בעת ביצוע החלטת רכישה מושכלת. הגברת המודעות והידע של הצרכנים לגבי המושגים השונים הנקשרים לחיסכון הפנסיוני הוא אפוא תנאי הכרחי ליכולתם לבחור את תוכנית הפנסיה המתאימה להם ביותר.
המועצה לצרכנות יוצאת ביוזמה חדשה שנועדה לסייע לצרכנים בעניין זה: המועצה מעלה באתר האינטרנט שלה מדריך החיסכון הפנסיוני שנכתב בשפה מובנת, פשוטה ומותאם במיוחד לציבור הרחב בסיוע של חברת "רול יעוץ פנסיוני". המדריך כולל מספר פרקים אמורים לאפשר לציבור להבין את מהות החיסכון הפנסיוני ולבחור תוכנית לחיסכון פנסיוני המתאימה לו ביותר אך גם לאפשר לבעלי חסכון פנסיוני להיות מעורבים בניהולו ולבקר את הסיכונים והסיכויים הגלומים בפעילות הקרן.
בפרק הראשון יכללו, בין היתר הנושאים הבאים:
מהו חיסכון פנסיוני ולשם מה צריך אותו?
מה ההבדל בין חיסכון פנסיוני לחסכונות אחרים?
אילו מוצרים נכללים בחיסכון הפנסיוני?
מה הם הסוגים השונים של המוצרים הפנסיוניים, כיצד לזהות את המרכיבים השונים של כל צרכן וכיצד להתאים את החיסכון לצרכים אלה.
מי מנהל לנו את החיסכון הפנסיוני? 
מי אחראי לבחירת תוכנית הפנסיה?
כיצד רוכשים מוצר פנסיוני?
מתי יש צורך לשנות או לעדכן את החיסכון הפנסיוני?
חלק שני במדריך שיפורסם בהמשך, יכלול עצות צרכניות שונות וכלים להבנת הדיווח השנתי המתקבל בקופות הפנסיה.
מנכ"ל המועצה לצרכנות הביע תקווה כי פישוט הנושא ועריכתו באופן המובן לכלל הצרכנים ייתן להם כלים חדשים ויעילים להכרת תחום החיסכון הפנסיוני והזכויות הצרכניות הקשורות בו וכך יתאפשר להם להיות מעורבים בעיצוב עתידם הכלכלי לעת הפרישה לגמלאות.