המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 22/07/2009

98 אחוז מציבור הצרכנים אינו יודע כי הצריכה העודפת בה יחויב החל מ 1.1.2010 תחושב כאילו ומתגורר רק בן אדם אחד בבית, דבר שעלול להוביל לקנסות גבוהים
 
המועצה לצרכנות העלתה לאתר האינטרנט שלה עצות להיערכות למצב החדש בתחום המים שיכולות לצמצם עלויות, הוצאות והיטלים שנקבעו בשל הבצורת להיטל הבצורת.
 
 98 אחוז מציבור הצרכנים אינו יודע כי אופן חישוב הצריכה העודפת של מים בה יחויב החל מ 1.1.2010 תחושב על בסיס ההנחה כאילו ומתגורר רק בן אדם אחד בבית, מה שעלול להוביל לקנסות גבוהים. נתונים אלו עולים מסקר שערכה המועצה לצרכנות לקראת כניסת הרפורמה במים לתוקף באוגוסט. הסקר התבצע על ידי מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה"  בקרב מדגם מייצג של 500  נשאלים מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.
 

עוד עולה מן הסקר כי פחות ממחצית מהציבור יודע כי החשבון שלו יושפע גם מהצריכה המשותפת של דיירי הבניין (שטיפת האוטו במים מחדר הפחים , והשקיית הגינה ועוד). מהסקר גם עולה כי פחות ממחצית מהציבור יודע כמה זה קוב מים.
 
מעבר לחיסכון בצריכת מים ממליצה המועצה לצרכנות לנקוט במספר צעדי היערכות שמטרתם לקדם את השינויים במצב המשפטי להם השפעה על הסכומים בהם יחויב הצרכן:
 
1. בדקו דליפות מים: סגרו את כל הברזים בבית ואחרי מספר דקות בדקו אם מונה המים עדיין מראה פעילות.  אם כן- פנו  לאיש מקצוע לבדיקת מקור הנזילה ולתקנה. בדיקה דומה ערכו גם בצנרת המשותפת. מומלץ להיערך לתיקון נזילות ופיצוצים בצנרת במהירות - קבלו  המלצות על בעלי מקצוע,  צרו  עימם קשר והכינו רשימת  טלפונים  למקרה הצורך .
 
2. דווחו לספק המים: דווחו לספק המים על מספר הנפשות המתגוררות בבית.  כמות המים שניתן לצרוך בלי לשלם נקבעת על פי מספר הנפשות בבית.
 
3. בדקו האם אתם זכאים להנחות או הקצבות מים מיוחדות. במידה וכן ( נכים 100% , נכים הזכאים לקצבת ניידות, ונכים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים ), הגישו  לספק המים אישור על הזכאות לגמלה ועל גובה אחוזי הנכות, וכן אישור מרופא . מומלץ להעביר את האישורים לספק המים בהקדם.
 
4. תנו דעתכם גם על הצריכה המשותפת המופיעה בחשבון המים. הצריכה המשותפת מחולקת בין כל הדירות והיא נחשבת לחלק מהצריכה הביתית. ככל שהצריכה המשותפת גדולה יותר, גדל הסיכוי שכלל הדיירים בבניין יצטרכו לשלם את ההיטל.
וודאו שלכל  דירה בבניין יש מונה מים נפרד: בדרך כלל בבניינים ישנים, לא לכל הדיירים של הבניין יש מונה מים דירתי. צריכת המים של דיירים אלה נרשמת כחלק מהצריכה המשותפת  ומגדילה את הסיכון לשלם את ההיטל.
דיירים המשתמשים בצנרת משותפת לשטיפת רכב, או שימושים אחרים, עלולים לגרום לחשבונכם לעלות. וודאו כי  וועד הבית מפקח על השקיית הגינות, ועל שימושים אחרים במים המשותפים,  ונוקט מדיניות של חסכון ועמידה בכללי רשות המים לגבי השקיית גינות עם דשא.
 
5. תשלומים : היטל המים מופיע בחשבון הדו חודשי, ויש לשלם אותו באותו מועד ובאותה דרך בה משלמים את חשבון המים.  במקרה של טעויות או גביית יתר, השבת התשלומים תתאפשר רק בחשבון שלאחריו. לצרכנים המשלמים בהוראת קבע מומלץ לבחון את כדאיות התשלום בדרך זו, לנוכח האפשרות שבעקבות פיצוץ בצינור או דליפה אחרת הם ידרשו לשלם בבת אחת תשלום  גבוה שיכול  להגיע לאלפי שקלים.
 
מנכ"ל  המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי תוצאות הסקר מדאיגות שכן ציבור הצרכנים עלול לשלם קנסות גבוהים בשל צריכת יתר. עו"ד פלג קורא לרשות המים לצאת מייד במבצע הסברתי נרחב לציבור הצרכים על משמעות ההיטל ועל האופן בו יוכל להביא לצמצום צריכת  המים ולמנוע חיובי יתר.