המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 22/06/2009

החלטת השופט בנימיני מיום 18.6.09: אושרה חלוקת הפיצוי לציבור הצרכנים
 
באוקטובר 2008 קבע בית המשפט המחוזי כי תנובה תפצה את ציבור הצרכנים  ב- 55 מיליון שקלים בעקבות הפרשה בה הואשמה תנובה בהוספת סיליקון לחלב עמיד.
פסק הדין החלקי קבע כי הסכום של 55 מיליוני השקלים שבו חויבה תנובה לא ישולם כתשלום אחד אלא יחולק לשלוש מטרות שונות שיטיבו עם הציבור. בית המשפט קבע כי הכספים יחולקו למטרות הבאות:

• הסדר הנחות - מתן הטבה לכלל הציבור בדרך של הוזלת מחיר החלב העמיד.
• קרן מחקרים - העברת סכום מהפיצוי לקרן מחקרים ומלגות בתחום המזון והתזונה, שיש להם השפעה על בריאותו של הציבור.
• חלוקת חלב ומוצריו לאוכלוסיות נזקקות באמצעות עמותות.
 
לאחר מתן פסק הדין החלקי, ובעקבות משא ומתן שניהלו הצדדים ביניהם במטרה להגיע לדרך מוסכמת של חלוקת הסכום שנפסק ודרך חלוקתו, זאת על אף שמקביל ערערה תנובה על פסק  הדין והמועצה לצרכנות ערערה בערעור נגדי.

בעקבות ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת המשא ומתן ואשר הועברו לאישור ביהמ"ש,  ניתנה ביום  18.6.09  החלטת השופט בנימיני  המאשר את ההסכמות בדבר  אופן חלוקת הפיצוי:
על פי ההסכמות שקיבלו את אישורו של ביהמ"ש יוקצו 22% מסכום הפיצוי שהם  כ 12 מיליון ש"ח למימון הנחות לציבור ברכישת חלב עמיד.  כ- 33% מסכום הפיצוי שהם כ-  18 מיליון ₪. יועברו לקרן מחקרים ומלגות שתוקם בראשות המדען הראשי של משרד הבריאות,  ויהיו חברים בה, בין היתר, ראשי מוסדות אקדמאים אשר ישאפו לחלק את הסכום שנקבע בתקופה של חמש שנים.
נקבע כי הסדר ההנחות יחול על חלב עמיד (1% ו 3% ) , ויבוצע לכל היותר תוך 5 שנים, ואילו חלוקת המוצרים לעמותות, תכלול את כל מוצרי החלב.
 
באשר לחלוקת מוצרי החלב, הוחלט כי כספי הפיצוי שנקבעו לתשלום  בדרך של חלוקת חלב יחלוקו באמצעות שתי עמותות: "לתת" ו "משולחן לשולחן". עמותות אלה נבחרו לאור אופן פעילותן הכולל תמיכה והעברת מוצרים לעשרות ומאות עמותות בהן הן תומכות והוסכם כי עמותות נוספות אשר תהינה מעוניינות לקבל  מוצרים תוכלנה לפנות לאותן עמותות וליהנות על מקבלות המוצרים, זאת לאחר שיוכיחו להתנהלות כספית תקינה. לבקשת העמותות, יחולקו במסגרת סעיף פיצוי זה לא רק חלב אלא גם מוצרי חלב נוספים.  מומחה מטעם בית המשפט יפקח על החלוקה .
בנוסף לסכומים שיועברו לציבור כאמור, קבע ביהמ"ש כי עורכי הדין איאד רבי וחייאט מוראר יקבלו תגמול בסך 2 מליון שקלים בנוסף ל500,000 השקלים שכבר נפסקו להם כשכר טרחת עו"ד. המועצה לצרכנות לפי פסק הדין תקבל מתנובה 750,000 ₪ , בנוסף לסכום הביניים של 250,000 ₪ שנפסק לה בפסק הדין החלקי. ולעיזבון המנוח של התובע מר תאופיק ראבו ישולם הסכום של  350,000 ₪ בנוסף לסכום הביניים של 150,000 ₪ .  סכומים אלו תשלם תנובה בנוסף לסכום הפיצוי ולא ממנו.
 
היועץ המשפטי של המועצה לצרכנות עו"ד זאב ש. פרידמן מציין כי העקביות בתיק במשך שנים כה רבות נועדה, בין היתר, לעודד  את הציבור לעמוד על זכויותיו גם הדרך אינה קלה. עוד הוסיף פרידמן, כי היום יודעת גם תנובה כי מן הראוי היה ליטול אחריות על כל ליקוי ואין אלא להצר על התמשכות ההליך כל השנים בשל הסירוב ליטול אחריות על המעשה שפגע בצרכנים.
מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג  מוסר כי הכסף שיתקבל בתיק זה יסייע בהמשך הטיפול  כקרן תביעות יצוגיות במועצה וישמש להגשת תובענות נוספות למען כלל ציבור. עוד ברך מנכ"ל המועצה את עורכי הדין ראבי ומוראר על פעילותם המאומצת, העקביות והנאמנות בליווי המועצה לאור שנים כה רבות בהן התנהל התיק בבתי המשפט המחוזי והעליון.