המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 21/03/2013

המועצה לצרכנות בתגובה להמלצות ועדת זקן: הועדה התעלמה מיכולת ההשוואה של הצרכן

עו"ד אהוד פלג: "ועדת זקן התעלמה מיכולת ההשוואה של הצרכן, שאיננה קיימת היום בענף הבנקאות ושבלעדיה לא תוכל להתקיים תחרות".


ועדת זקן לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות הוקמה לאור קביעת ועדת טרכטנברג לפיה "היעדר התחרותיות בענף הבנקאות בישראל מאפשר לשמור על רמת מחירים גבוהה יחסית בענף זה וכי גורמים כגון מורכבות המוצר הבנקאי, הקושי באיסוף מידע השוואתי ע"י הלקוחות עלולים לפעול להפחתת עוצמת התחרות בין הבנקים". (מתוך כתב המינוי של הועדה).


כתב המינוי קובע כמטרת הועדה בין היתר "ליתן הדעת לאמצעים שוני לפישוט המוצר הבנקאי, להעצמת כוח המיקוח של הלקוחות..." בין היתר במיגזר משקי הבית.


לאור זאת היה צפוי שבין המלצות הועדה ייכללו אמצעים שייצרו תנאים להתנעת תחרות בפלח השוק הזה בענף.


המועצה לצרכנות קובעת בצער כי מבחינה זו המלצות הועדה הן החמצה, ולא תבאנה להשגת המטרה. התחרות במיגזר הצרכנים הפרטיים תלויה ביכולת ההשוואה של הצרכן וביכולתו להגיע למסקנה כי בבנק אחר הוא מקבל תנאים יותר טובים, וכי המעבר הוא כדאי.המלצות הועדה החמיצו לחלוטין נקודה זו ולפיכך אין בהן בשורה מעודדת לצרכנים: 70% מהצרכנים כיום לא יכולים להשוות את מחיר ניהול חשבון עו"ש בין שני בנקים, כי מחיר זה מוצג להם בעירבוביה של עמלות בש"ח וריביות באחוזים- כך קובע מחקר של חברת גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה לצרכנות (מינואר 2011).


למרות שהמועצה לצרכנות הביאה בפני ועדת זקן הוכחות למצב בעיתי זה, הועדה לא מצאה לנכון לטפל בו, ובכך התעלמה מן הבעיה שמונעת תחרות בקרב 4 מליון צרכנים פרטיים.מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי מצב זה יבוא על פתרונו רק על-ידי הסדרת מחירי השירות הבנקאי באופן שיוצגו באמצעות רכיב הריבית בלבד, כמו בשוק המשכנתאות.הצעת החוק שהוגשה בכנסת הקודמת ביוזמת המועצה לצרכנות תקודם בכנסת הזאת, ורק היא תביא את בשורת ההשוואה והתחרות למיגזר הצרכנים הפרטיים – מוסיף מנכ"ל המועצה.