המועצה > חינוך והסברה > משחקים לילדים > סולמות ונחשים

סולמות ונחשים

 
מי לא אוהב את המשחק סולמות ונחשים?? הטילו את הקוביות, התקדמו בלוח המשחק לפי המספר שיצא בקוביות, עלו בסולמות ורדו בנחשים, ואולי תנצחו ותהיו צרכנים נבונים!
 


הכנות:

• יש להדפיס את לוח המשחק.

• יש להדפיס את הכרטיסים (משימות, אירועים, תשובות וטיפים) ולגזור אותם.

• יש לסדר את הכרטיסים בערמות לפי הסוג (משימה, טיפ, אירוע, תשובות) כשהכיתוב כלפי מטה. חשוב לסדר את כרטיסי האירועים והתשובות לפי המספור, כך שכרטיס מספר 1 הוא העליון בכל ערמה.
הוראות למשחק:

1. המשחק מיועד ל- 2 – 4 שחקנים.

2. כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם על לוח המשחק בהתאם למספר שמראה הקובייה. מתחילים במשבצת 1 והמטרה היא להגיע למשבצת 100.

3. כאשר משתתף נעצר על משבצת שמצוירת בה תחתית של סולם – הוא מעביר את החייל שלו למשבצת שבה נמצא ראש הסולם.

4. כאשר משתתף מגיע למשבצת שמצויר בה ראש של נחש – הוא מעביר את החייל שלו למשבצת שבה נמצא סוף הנחש.

5. כאשר משתתף מגיע למשבצת ובה אירוע, עליו להרים כרטיס אירוע, לקרוא את השאלה ולענות עליה. לאחר מכן הוא מרים כרטיס תשובה (יש לשים לב שמספר כרטיס האירוע ומספר כרטיס התשובה זהים) ובודק אם הוא ענה נכון. אם כן - המשתתף מתקדם 2 משבצות.
 
6. כאשר משתתף מגיע למשבצת ובה טיפ, עליו להרים כרטיס טיפ. ככל שמשתתף צובר יותר טיפים, כך יוכל להצליח יותר בפתרון האירועים.
 
7. כאשר משתתף מגיע למשבצת משימה, עליו להרים כרטיס משימה ולבצע את המשימה המופיעה בו כמה שיותר מהר. אם הוא עמד במשימה, הוא זוכה להתקדם משבצת נוספת בלוח.

8. המנצח הוא המשתתף שהגיע ראשון למשבצת 100.