המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > רכשתי מקרר

רכישת מקרר ללא תעודת אחריות

תיאור המקרה:
מ' קנה מקרר חדש בחנות מסוימת. הוא קנה דווקא בחנות זאת, משום ששם הובטח לו כי יקבל אחריות על המדחס ל-7 שנים. כאשר פנה אל סוכנות היבואן, כדי לקבל את תעודת האחריות, הסוכנות סירבה. הנימוק שלה היה שהאחריות אינה תקפה, משום שהמקרר נרכש אצל משווק לא מורשה מטעם היבואן.
בשיחה נוספת של מ' עם נציג היבואן נמסר לו שהנושא בבדיקה, אך הנושא התמהמה.
מ' מוסיף כי בשום מקום לא היה מצוין הסייג האמור, וכי קיבל מהחנות שובר לקבלת האחריות.
בצר לו הוא פנה אל המועצה הישראלית לצרכנות בבקשת עזרה.
 
הטיפול בתלונה:
 המועצה לצרכנות פנתה אל הנהלת החנות וציינה כי לאור הנמסר בתלונת הצרכן, עולה חשש להטעיה חמורה ולהפרת תנאי מהותי בעסקה.
 
התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות, קיבל מ' תעודת אחריות תקפה לתקופה של 7 שנים עבור המדחס כמובטח על-ידי המוכר. מ' הודה למועצה על טיפולה בעניין.