המועצה > מדריכים > שנה לתקנות ביטול עסקה > ריכוז תלונות צרכנים

תחום הריהוט:

"הזמנה מיוחדת"
תקנות ביטול עסקה מאפשרות לצרכן לבטל עסקת רכישת ריהוט, בתנאי שלא נעשה בו שימוש, הוא לא הורכב בבית הלקוח והוא לא נפגם. מועד הביטול הוא מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר
על פי התקנות, אם הריהוט יוצר על פי עיצוב ודרישות או מידות מיוחדות לבקשת הצרכן, כי אז אין זכות ביטול ולא ניתן יהיה לקבל את התשלום בחזרה.

מתלונות בתחום עולה, כי בתי עסק המנסים להימנע מביטול העסקה והחזרת הכסף לצרכן עושים זאת בטענה,כי התבצעה "הזמנה מיוחדת", גם כשהמוצר קיים במלאי או הוזמן מקטלוג.  יש המרחיקים לכת ואף מציינים זאת באופן שיטתי ע"ג ההזמנה.

עמדת המועצה לצרכנות: הערה רשומה בחוזה לפיה מדובר ב"הזמנה מיוחדת"  אינה תקפה אלא אם אכן מדובר בפועל בהזמנה מיוחדת.
הזמנת רהיט מקטלוג לפי דגמים מידות וצבעים המוצעים לכל לקוח אינה מהווה הזמנה לפי דרישות או מידות מיוחדות.

 

 

תחום ביגוד והנעלה:


שלט על העדר זכות ביטול
מתלונות צרכנים עולה כי בתי עסק המבקשים "לעקוף" את התקנות מציבים שילוט כגון "כאן אין החזר כספי".
המועצה לצרכנות מבהירה: הוראות החוק והתקנות המאפשרות להחזיר בגד או נעליים תוך יומיים  מיום הרכישה ולקבל החזר כספי, גוברות על מדיניות העסק, ופרסום שלט כאמור אינו יכול לגרוע מזכותו של הצרכן במקום בו קיימת לו הזכות זכות ביטול  על פי החוק.

 

סירוב להחזיר כסף עבור בגדים שנתנו במתנה ושנטען כי נרכשו ב"תווי קניה"
התקנות קובעות כי מוצר שניתן במתנה, ניתן להחזרה בהתאם להוראות שנקבעו לסוגי המוצרים השונים, ובכפוף להצגת "פתק החלפה" או הוכחה אחרת לביצוע העסקה, אולם אין זכות ביטול אם המוצר נרכש על ידי נותן המתנה ב"תווי קניה".

במועצה לצרכנות, התקבלו תלונות צרכנים לפיהן בית עסק סירב לתת החזר כספי על המוצר שניתן לצרכן כמתנה, בטענה כי המוצר נקנה בתווי קניה (כשלצרכן אין יכולת לברר את הנושא- לא נעים להתקשר לנותן המתנה ולברר איך קנה אותה)  

 

המחיר ירד ועימו גם גובה ההחזר...
על פי התקנות עם ביטול הסכם הרכישה, על ידי הצרכן, בית העסק יחזיר לו את מלוא התמורה ששילם בניכוי דמי ביטול.
מתלונות צרכנים עולים מקרים בהם בית העסק מסר לצרכן כי מחיר המוצר בחנות ירד ולכן ניתן לבצע את ההחזר, אך בהתאם לסכום הנמוך יותר.
המועצה לצרכנות מבהירה: מדובר בהפרה של התקנות המחייבות החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול בלבד.

 

גביית דמי ביטול בעת החזרת מוצר פגום
במקרה בו הצרכן מבקש להחזיר מוצר לבית העסק בשל היותו פגום, לא יחולו בעניין זה תקנות ביטול עסקה, במקרה של פגם במוצר, קיימות הגנות אחרות בחוק, ויש לצרכן הזכות לדרוש תיקון או החלפת המוצר למוצר אחר, ואם לא תוקן הפגם תוך זמן סביר או לא הוחלף המוצר (לפי הנסיבות) הצרכן רשאי לבטל את העסקה ולדרוש את כספו ללא דמי ביטול.
מתלונות צרכנים עלו מקרים שצרכן החזיר מוצר עקב פגם, וחויב בדמי ביטול, ללא הצדקה.

 

 

 

תחום "ציוד לבית ולגן"

ציוד לבית ולגן – לא רק מה שמחובר
התקנות מאפשרות לצרכן לבטל עסקת רכישת ציוד לבית ולגן, בתנאי שלא נעשה בו שימוש והוא לא נפגם תוך 14 ימים מיום הרכישה שקיבל את המוצר.
יוצאים מן הכלל בקטגוריה זו הם כלי אוכל שאינם ארוזים ופריטים שיוצרו בהזמנה מיוחדת על פי דרישות או מידות מיוחדות.
מתלונות צרכנים עולה כי בתי עסק מנסים להימנע מביטול העסקה בטענה שציוד לבית הוא רק מה שניתן לחבר לבית, קרי נברשות, ברזים, קרמיקה וכיוב', ולא פריטים כגון שטיחים ואביזרי נוי שונים.
המועצה לצרכנות מבהירה: הדבר היחיד שהוצא מתחולת החוק בקטגוריה זו, הם כלי אוכל שאינם ארוזים, וכל השאר הוא ציוד לבית שניתן להחזיר.

 

 

 

תחום מוצרי חשמל:

החזרה באריזה מקורית גם אם נפתחה
התקנות מאפשרות לצרכן לבטל עסקת רכישת מכשירי חשמל ומכשירים אלקטרוניים, בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא לא נפגם, תוך 14 ימים מיום הרכישה קבלת המוצר.
על פי התקנות אם המוצר חובר לחשמל, למים או למערכת הגז לא ניתן יהיה להחזירו.

מתלונות צרכנים עולה כי בתי עסק מסרבים לבטל את העסקה בשל פתיחת האריזה, בעוד שעל פי התקנות, פתיחת האריזה לכשעצמה, אינה מהווה הוכחה לשימוש במוצר (כל עוד לא חובר למים/חשמל/גז כאמור) . 
המועצה לצרכנות ממליצה לצרכנים לשמור על אריזת המוצר עד לחיבורו כדי למנוע מחלוקת עובדתית בעניין זה.