המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

הרבה צרכנים צעירים נזקקים לשירותי המכונים להכנה לבחינות פסיכומטריות. מתלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות עולה שרבים מהצרכנים נתקלו בבעיות רבות. בתחילת 2009 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים  שבא להסדיר חלק מהבעיות בתחום.

שאלות נפוצותטיפים
על מה התלוננו התלמידים?
האם כל מכון פסיכומטרי מוכר על-ידי הקרן לקליטת החייל המשוחרר?
מהי התייחסות החוק לתנאי ההתקשרות?
מה קובע החוק בנוגע לביטול השתתפות?
מה קובע החוק לעניין שיעורי ניסיון?