המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > מדריך לתובעים

מדריך להגשת תביעה להחזר כספי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
                                 
                                   למידע המלא אודות התקנות

צרכן שהודיע על ביטול עסקה בהתאם לזכותו על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010, וסורב, רשאי לפנות לביהמ"ש ולעמוד על זכותו לקבל את המגיע לו.
לנוחיותם של אלה שיזדקקו לשימוש באמצעי זה, ערכה המועצה לצרכנות כתב תביעה לדוגמא. הדוגמא יכולה לשמש בסיס לניסוח כתב התביעה. כדי להשתמש בדוגמא, עליכם למלא את הפרטים שלכם, את הפרטים של העוסק שממנו רכשתם את המוצר או את השירות (שימו לב! לנוחיותכם נערכו דוגמאות שונות של כתבי תביעה המתאימים למוצר רגיל, מוצר חשמלי או אלקטרוני ולשירות) ואת מספר החברה (ח.פ או מס' עוסק מורשה).

יש לדייק בשמו של הגוף המשפטי שעמו התקשרתם בעסקה. כאשר העסקה נעשתה עם אדם פרטי הרשום כעוסק מורשה, יש לאתר את שמו ואת מספרו (עוסק מורשה) באתר של רשות המסים . כאשר העסקה נעשתה עם חברה בע"מ יש לוודא את שמה, מספרה ואת כתובתה הרשמית באתר של רשם החברות .

יש להשלים את סכום התביעה הרשום מעל הכותרת ולציין בו את הסכום הכולל המגיע לכם  (לא כולל הוצאות משפט, שנקבעות על ידי בית המשפט לפי שיקול דעתו).

פרק העובדות נוסח כאירוע תיאורטי, לשם המחשה בלבד, והוא כולל כמה אפשרויות עובדתיות חלופיות שאינן יכולות להופיע  יחדיו באותו כתב תביעה. בהתאם, עליכם להקפיד לכתוב את פרטי המקרה שלכם בפירוט ולכלול את כל המידע הרלוונטי למקרה הפרטי שלכם.

חשוב למחוק מן הדוגמא את הפרטים שאינם רלוונטיים למקרה שלכם.  יש להוסיף  פרטים שלא נזכרים, כמו שמות של נציגי הנתבע שאתם דיברתם, תגובתם לבקשת הביטול, המקום שבו המוצר שבקשתם להחזיר נמצא, אופן אחסנתו, האם הוצא מאריזתו המקורית, וכו'.

לפני הגשת כתב תביעה מומלץ לשלוח מכתב לעוסק על פי הדוגמה שנוסחה עבורכם.

להדרכה נוספת לגבי הגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, בקרו במדריך לתביעות קטנות באתר המועצה לצרכנות.

חישוב ההחזר הכספי המגיע לכם:

חישוב ההחזר הכספי בתביעה להחזרת מוצר:

מסכום העסקה הכולל יש לנכות דמי ביטול בסך של 5% , או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  דמי ההובלה להחזרת המוצר מוטלים על הצרכן, ולכן אין לתבוע החזר כספי בגינם.
 

חישוב ההחזר הכספי המגיע לכם בתביעה לביטול שירות:

בעסקאות לרכישת שירות מתמשך, הספקים בדרך כלל מחייבים את חשבון הלקוח בהוראת קבע. על כן, לפני הגשת התביעה יש לברר אם החשבון חויב ביתר ביחס לסכומים שעליכם לשלם כתוצאה מביטול עסקה.

מהתשלום המגיע לכם בחזרה יש לנכות:


דמי ביטול בסך של 5% מסך התשלום, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

דמי התקנה (אם הותקן ציוד בביתכם) של 100 ש"ח לכל היותר.

דמי שימוש בגין התקופה שבה נעשה שימוש בשירות.

אם חויבתם מעבר לסכומים האלה, אתם יכולים להגיש תביעה.

פיצויים בגין הטרחה:

בנוסף להחזר הכספי שהוזכר למעלה, ניתן לתבוע פיצויים כאשר נגרמו נזקים ממשים בעקבות סירוב העוסק לביטול העסקה והשבת הכספים.
למשל, תביעה להשבת ההוצאות הכספיות שכרוכות בהחזרת המוצר או ביטול השירות – בזבוז זמן וימי עבודה, טרחה בהגשת התביעה וכו'. כדי שביהמ"ש ייעתר לתביעה מסוג זה יש לצרף לכתב התביעה את הראיות או את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את הטענה כי נגרם נזק (עלויות הנסיעה, תלוש משכורת).

שימו לב:

• לשירותך, להלן כתב תביעה לדוגמא להשבת כספים בעקבות דרישה שסורבה לביטול עסקה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010.

• לידיעתך, על פי התקנות קיימים תנאים שונים לפי סוג המוצר/שירות, וכן תקופות שונות שבהן קיימת זכות לביטול עסקה. בהתאם, השימוש בכתב התביעה לדוגמא מותנה בקריאת חוברת ההדרכה המפורסמת באתר האינטרנט של המועצה לצרכנות.

• לאחר קריאת חוברת ההדרכה יש לברר אם פעלת בהתאם לדין ואם עומדת לך עילה לתביעה.

• נוסח כתב התביעה הוא נוסח סטנדרטי, שנועד לסייע לצרכן במידע כללי והוא דוגמא בלבד. אין במידע משום תחליף לייעוץ מקצועי פרטני ו/או עידוד לנקוט בצעד משפטי כלשהו או להימנע ממנו.

• שימוש בנוסח כתב התביעה הסטנדרטי מהווה הסכמתך לאמור לעיל והמועצה לצרכנות אינה אחראית לאופן השימוש בו ולתוצאותיו.