המועצה > ארכיון > זרקור > סימון מוצרים

סימון מוצרים

חובה לסמן על כל מוצר את פרטי המידע הבסיסיים כדי לספק לצרכנים את המידע על המוצרים, קבע חוק הגנת הצרכן חובה כללית של העסקים לסמן על כל מוצר את פרטי המידע הבסיסיים הבאים:
א. שם המוצר 
ב. כינויו המסחרי 
ג. ארץ הייצור 
ד. פרטי היצרן והיבואן 
ה. כמות המוצר 
חובה על היבואנים לתרגם לעברית הוראות שימוש, אזהרות ועוד. 
דיני הגנת הצרכן מחייבים את היבואנים לתרגם לעברית הוראות שימוש או אזהרה של היצרנים, כדי להגן על הצרכנים מפני הפסד כלכלי ואף סכנות בטיחותיות חמורות. החוק גם מחייב את היבואנים לצרף הוראות שימוש בעברית למוצרים רבים, כגון: שעונים דיגיטליים, מצלמות, מכשירי סטראו ווידאו, תנורי מיקרוגל ועוד.
במוצרים מיוחדים החוק קובע חובות ספציפיות של העסקים, כגון: בתרופות – ציון הוראות אחסנה ובטיחות, או במזון – ציון ערך קלורי ורכיבים.
כמו כן, החוק מחייב את העסקים לציין על כל מוצר את מחירו הכולל, כלומר: המחיר הכולל מע"מ וכל תשלום המחויב מן העסקה, לרבות פיקדון בבקבוקים וכדומה.