המועצה > מדריכים > מדריך עושים חשבון לחשבון > מוניציפאלי

מוניציפאלי

הבנת חשבונות היא הבסיס לצרכנות נבונה. היא  מאפשרת לנו  לבקר את התשלומים שאנו מחויבים בהם, ולעתים לחסוך סכומים משמעותיים. כדי לעודד ולאפשר צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריכים לקריאת חשבונות.

 מדריך לקריאת חשבון מים

 מדריך לקריאת חשבון ארנונה