המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הסדר אגרת טלויזיה

תשלום אגרת הטלויזיה לרשות השידור - מה קובע ההסדר החדש?

בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנוגע לאגרת הטלויזיה בהיעדר ממיר דיגיטלי , הושג הסדר עם רשות השידור לפיו מי שאינו מחזיק בממיר - לא יחוייב באגרה ואף יקבל החזר כספי בתנאים מסויימים. המועצה לצרכנות מציגה שאלות ותשובות בנוגע להסדר החדש
 
 
 
 
 
 
עו"ד אסף פינק, בשיתוף המחלקה המשפטית המועצה לצרכנות
 
 
ביום 27.11.12 הוגשה על ידי משרד עו"ד יעקב פינק בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק ת"צ 51487-11-12 מה נעים נ' רשות השידור שעניינה גביית אגרת טלוויזיה מאת אנשים שאין להם ממיר דיגיטאלי החל ממועד הפסקת השידורים האנלוגיים. כידוע לאחר כניסת השידורים הדיגיטליים ביוני 2011 לא הייתה אפשרות יותר לקלוט בטלוויזיה עם מקלט אנלוגי ללא תוספת ממיר – על אף זאת רשות השידור המשיכה לשלוח הודעות גביה לבתי אב ועסקים שהחזיקו מקלטים כאלה.

במסגרת הייצוגית התקיים קדם משפט ודיון הוכחות בהם נחקרו המבקש ומצהיר מטעם רשות השידור שהינו ראש יחידת המשדרים ברשות ולאחר דיון ההוכחות התקיימו סיכומים בעל פה.

ביום 21.8.13 אישר בית המשפט את ההסדר בין הצדדים וזאת במסגרת הודעת חדילה של הרשות.

עיקרי ההסדר:

- בית אב או בית עסק, אשר מחזיק במסך כלשהו ו/או במכשיר טלוויזיה ובנוסף ברשותו ממיר דיגיטאלי (אף אם אינם מחוברים) של הוט, יס, עידן פלוס או מסך עם ממיר מובנה חייב באגרה.
 
- רשות השידור לא תחייב באגרה ולא תגבה אגרה מבתי אב או בתי עסק, אשר מחזיקים במסך כלשהו ו/או במכשיר טלוויזיה ללא ממיר דיגיטאלי (כלומר, מסך/טלוויזיה שהם מוניטור בלבד), בתנאים מצטברים כמפורט להלן:

א. הם אינם מנויי חברת הכבלים הוט או חברת הלוויין יס

ב. אין בביתם או בעיסקם או בידי מי מבני הבית ממיר עידן פלוס (בכל תצורה שהי קבועה או ניידת)

ג. אין להם מסך שיש בו ממיר מובנה (להלן כל אחד מהמפורטים לעיל: "ממיר דיגיטאלי").
 
- בית או בית עסק שאין ברשותו מסך מוניטור יחד עם ממיר דיגיטאלי, אזי גם אם במסך ישנו רכיב טיונר אנלוגי, הוא לא יחויב באגרה.
 
- המועד הקובע לעניין הזכאות לפטור מתשלום אגרה כאמור לעיל הוא מחודש יולי 2013 (מועד החיוב במחצית השנייה של האגרה לשנת 2013 ואילך).

קבלת פטור ו/או החזר על העבר:

לא יאוחר מיום ה-22 לספטמבר 2013 רשות השידור תפרסם באתר האינטרנט של אגף הגבייה את שני הטפסים הבאים שיתוארו להלן וכן כתובת דוא"ל ייעודית ותא דואר ייעודי לשליחת הטפסים הממולאים בדואר רשום:

1. טופס החזר בגין תשלום אגרה בין יולי 2011 ליולי 2013 - מי שישלח לרשות השידור את: א. הטופס הנ"ל תוך 135 יום מפרסום הטופס באתר, ב. בצירוף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, ג. ואסמכתאות שמוכיחות כי הוא פנה בעבר לרשות השידור ו/או למשרד עורכי דין מטעמה וטען שהוא אינו חייב באגרה מאחר ואין ברשותו ממיר דיגיטאלי, יוכל לקבל החזר התשלום ששילם (כולל האגרה והתשלומים הנלווים שנדרש לשלם כגון קנסות והוצאות גבייה וכדו') וכן הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום ששילם מהמועד ששולם ועד למועד השבתם אליו, לחשבון הבנק שלו תוך 60 יום מיום שטופס תקין יתקבל אצל רשות השידור.

2. טופס הצהרה על היעדר ממיר - מי שישלח לרשות השידור את הטופס הנ"ל חתום - בו הוא מצהיר כי אין ברשותו ממיר דיגיטאלי וכי הוא מסכים לבדיקת האמור על ידי נציג רשות השידור בחצריו וכי הוא מודע לסנקציות כלפי מצהיר שקר - יוכל לקבל פטור מתשלום האגרה. הפטור יינתן על אותה שנת אגרה או מחצית השנה (אם שלח את הטופס לאחר סוף חודש יוני). על מנת להמשיך לזכות בפטור בעתיד, על המבקש למלא את הטופס בגין שלוש שנות אגרה רצופות ולאחר מכן הוא יהיה פטור ממילוי טופס שנתי ורק יהיה מחויב להודיע אם ישתנה המצב ויהיה ברשותו מסך יחד עם ממיר דיגיטאלי.
 
הסדר בנוגע להליכי הוצאה לפועל

מי שנפתחו או שיפתחו נגדו הליכי גבייה של האגרה ואין בידיו מסך טלוויזיה יחד עם ממיר דיגיטאלי יכול לשלוח לרשות השידור באמצעות הדוא"ל או הדואר הייעודי את טופס ההצהרה האמור והליכי גביית האגרה יפסקו תוך 10 ימי עבודה.
 
הסדרים והתחייבויות נוספות

הודעה על ההסדר יפורסם בעיתונות וכן באתר האינטרנט של אגף הגבייה של רשות השידור לא יאוחר מיום ה5 לספטמבר.

כל אדם/בית עסק יכול לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה ואין הכרח כי יקבל תחילה (ו/או בכלל) דרישת תשלום מאת רשות השידור ו/או מי מטעמה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של אדם להודיע לרשות השידור על אחזקה (במסך ובממיר דיגיטאלי) תוך 30 יום מיום קבלתם לחזקתו.

כל אדם/בית עסק שהוציא מחזקתו ממיר דיגיטאלי רשאי לשלוח לרשות השידור את טופס ההצהרה ומומלץ לעשות זאת תוך 30 יום מהוצאת החזקה.

לאור העובדה כי מדובר בחדילה הדבר אינו פוגע בזכותם של יחידים לתבוע עבור נזקים שנגרמו אם נגרמו להם בשל הליכי הוצל"פ של הרשות עקב גבייה על אף שלא הוחזק ממיר.

 
לצפיה בהסכם בכללותו על נספחיו עם החלטת בית המשפט מיום 15.8.13 לחצו כאן
 
להורדת הטפסים לחצו כאן 
 
ניתן לקבל מידע נוסף באתר רשות השידור בכתובת: www.iba.org.il
 
 
שאלות ותשובות
 

האם אני חייב באגרת טלוויזיה?

איך אני יודע אם יש לי ממיר דיגיטאלי?

אם אין לי ממיר דיגיטאלי וקיבלתי מרשות השידור דרישה לתשלום מה עלי לעשות כדי לקבל פטור?

האם עלי לשלוח את טופס ההצהרה בכל שנה מחדש כדי לקבל פטור?

תוך כמה זמן עלי ליידע את רשות השידור אם אני מקבל לידי ממיר דיגיטאלי?

האם מותר לי להוציא מחזקתי את הממיר הדיגיטאלי שלי וכך לזכות בפטור?

אם שילמתי עבור אגרה בגין התקופה שבין יולי 2011 ליולי 2013 או חלק ממנה, האם אני זכאי להחזר כספי?

אם פתוחים וקיימים כנגדי הליכי גבייה (כגון הוצאה לפועל) בגין האגרה, ואין לי ממיר, מה ביכולתי לעשות?