המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מכר מרחוק או רכישה באמצעות קטלוג > מה שאתה רואה זה לא מה שאתה מקבל

מה שאתה רואה זה לא מה שאתה מקבל

תיאור המקרה:
י' מרמת גן רכש דיסק קשיח דרך אחד מאתרי הקופונים. בעמוד העסקה הופיעו הפרטים המלאים של הדיסק הקשיח לרבות גודלו, משקלו ושם הדגם המדוייק. י' קיבל את המוצר באיחור, וכשפתח את החבילה נדהם לגלות דגם גדול הרבה יותר מהדגם שהזמין. בירור קצר העלה כי קיבל אמנם דיסק קשיח של אותה חברה, אבל דגם אחר לגמרי, זול יותר בערכו, וכאמור גדול הרבה יותר.

הצרכן פנה לאתר הקופונים, אולם לא זכה לכל מענה.

הצרכן פנה לחברה שסיפקה את המוצר ולאתר הקופנים וביקש לבטל את העיסקה ולקבל את כספו. החברה שסיפקה את המוצר הודתה בטעות ואף ציינה כי שלושה לקוחות נוספים התלוננו על אותו מקרה. למרות זאת, אתר הקופונים דרש ממנו להגיע עד אליו עם המוצר, מרחק של שעה נסיעה מביתו, על מנת להחליפו או לקבל החזר כספי.

הטיפול בתלונה:
המועצה לצרכנות דרשה מאתר הקופונים לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק הנוגעות לביטול עסקת מכר מרחוק;

לפי סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 הצרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק עקב אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר. במקרה של ביטול כאמור על העוסק להשיב לצרכן את מלוא הסכום ששולם על ידו עד 14 ימים מיום ההודעה על הביטול.

אין העוסק רשאי לדרוש מהצרכן דמי ביטול משום שהביטול נובע מאי התאמה.

לפי הוראות החוק על הצרכן להעמיד את המוצר במקום שבו נמסר לו. במקרה הזה, על החברה לשאת בעלויות הובלת המוצר מביתו של הצרכן למשרדי החברה.

התוצאה:
אתר הקופונים ביטל את העיסקה, השיב לי' את כספו ודאג להוצאות השליח שאסף את המוצר מבית הלקוח.