המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תלונות כנגד מרפאות שיער - עמדת המועצה לצרכנות

 

תלונות כנגד מרפאות שיער - עמדת המועצה לצרכנות

 

שירות

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות רבות נגד מרפאות שיער בהן נטענות טענות חמורות, המעלות חשש להפרות על הוראות חוק הגנת הצרכן. להלן פרטים על אופי התלונות ומידע על זכויות הצרכנים ואופן מימושן.


תלונות הצרכנים


מרפאות שיער מפרסמות מודעות בהן מוצע להגיע לאבחון וייעוץ. הצרכנים מגיעים לאבחון, ממנו עולה כי הצרכן סובל משיער דליל/סבוראה/ נשירת שיער וחשוב לטפל בבעיה למניעת החמרה. לאחר האבחון, מוצע טיפול מתאים, למשל טיפול למניעת נשירה, השתלת שיער, טיפול בתכשירים.

 

במקרים אחרים הצרכנים רוכשים טיפולים קוסמטיים אחרים ל"שיקום השיער", החלקת שער, "מילוי שיער לקבלת שיער מתולתל טבעי" ועוד.
בחלק מהמקרים הצרכנים ביקשו לחשוב על ההצעה בשל המחיר הגבוה (אלפי ₪) או כדי לקבל חוות דעת נוספת אז מופעל עליהם לחץ כבד לחתום על החוזה כי ה"הנחה" תקפה לאותו היום בלבד.

 

הפרות על הוראות חוק הגנת הצרכן


•  זכות ביטול במקרה של הטעיה על המחיר או התועלת שניתן להפיק מהמוצר/השירות:


סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 אוסר על מעשה או מחדל העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי בעסקה. למשל הצגת מצג שווא לפיו הצרכן מקבל הנחה תקפה לאותו היום בלבד כאשר בפועל הוא משלם את המחיר הרגיל או ההנחה ניתנת כביכול גם בהמשך, מטעה את הצרכן לחשוב שאם הוא לא ירכוש את השירות/המוצר על אתר הוא ישלם מחיר גבוה יותר בהמשך. דוגמה נוספת: הצגת מצג שווא לפיו הצרכן סובל מפגיעה מסוימת בקרקפת או בשיער שניתן לטפל בה באמצעות טיפול מסוים כאשר בפועל ה"בדיקה" לא נעשתה על ידי מומחה בתחום אלא על ידי סוכן מכירות, עלולה להטעות צרכן לחשוב שהוא יוכל לרפא את השיער או לקבל את התוצאה המובטחת באמצעות הטיפול המוצע כאשר בפועל, או כאשר הצרכן אינו סובל כלל ממחלה כל שהיא או הטיפול לא מועיל.
במקרה של הטעיה, הצרכן רשאי לבטל את העסקה תוך זמן סביר מהיום שבו נודע לך על ההטעיה, גם אם עברו 14 יום, ולקבל החזר כספי.

•  זכות ביטול במקרה של אי מתן הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני החתימה


על פי סעיף 5(ב) לחוק הגנת הצרכן, על העוסק לתת לצרכן הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני החתימה, ולמסור לו עותק מהחוזה מייד לאחר חתימתו. במקרה שבו הופעל לחץ על הצרכן כדי שיחתום במהירות על החוזה מבלי לתת לו אפשרות לעיין בו לפני החתימה, או במקרה שהצרכן נדרש לחתום על צג דיגיטלי מבלי שנתנה לו אפשרות לקרוא את המסמך, עולה חשש להפרת הוראות סעיף 5 לעיל.  כמו כן, במקרה שהצרכן אינו מודע לכך שהוא התחייב לרכוש שירות שלא ניתן לביטול בניגוד למצג שהוצג בעל פה, או שהוא חתם על חוזה הלוואה מבלי שהוא מודע לכך, עולה חשש להפרת הוראות סעיף 5 לעיל.


במקרה של הפרת הוראות סעיף 5 לחוק הגנת הצרכן, עולה חשש להטעיית צרכן בעניין תנאי העסקה וכתוצאה מכך הוא רשאי לבטל את העסקה ולקבל את כספו, גם אם עברו 14 יום.


• זכות ביטול עסקה לרכישת שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה


על פי הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, הצרכן רשאי לבטל עסקה לרכישת שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב (במקרה של עסקה מתמשכת לקבלת טיפולים) לפי במאוחר מביניהם. הצרכן רשאי להתחרט ולבטל גם אם התחיל לקבל את הטיפול.


טיפים


•  מומלץ לקבל חוות דעת רפואית מרופא בקופת החולים שהוא אובייקטיבי לפני שרוכשים טיפולים אסתטיים/קוסמטיים.


• אתם שוקלים לחתום על חוזה לרכישת שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה? מומלץ לדרוש העתק החוזה לעיון בבית ולקבלת חוות דעת נוספת לפני החתימה.


•  העסק מסרב למסור לכם את החוזה בתירוצים שונים (הנחה תקפה לאותו היום בלבד, הנחיות ההנהלה...) תסרבו לחתום!


•  חתמתם על החוזה והטעו אתכם או אתם מתחרטים? שלחו מייד הודעת ביטול בכתב בו תפרטו את כל השתלשלות העניינים.


•  בית העסק מסרב להחזיר לך את כספך? פנה למועצה לצרכנות לקבלת סיוע!