המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 6


קבוצה 6: רכב חדש

המוצרים: רכב חדש שנקנה מהיבואן.

מועד אחרון לביטול: תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה

תנאים מיוחדים: בתנאי שהרכב לא נרשם על שם צרכן במשרד הרישוי

טובין / שירותים תנאים אין זכות ביטול
רכב (יד ראשונה) בתנאי שלא נרשם על שם הצרכן במשרד הרישוי. לא חל על רכב יד שנייה.