המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > בחנות הרהיטים דרשו את יתרת התשלום בכרטיס אשראי בלבד ולא במזומן

בחנות הרהיטים דרשו את יתרת התשלום בכרטיס אשראי בלבד ולא במזומן

 
 
 
תיאור המקרה:

 

נ' משוהם ,רכשה באתר המוכר קופונים קופון לרכישת מיטת ילדים ושילמה עבורו 120 ₪ ואת היתרה בסך של 1,679 ₪ התחייבה לשלם ישירות לחנות הרהיטים.

 

יום למחרת, נציג חנות הרהיטים יצר קשר עם הצרכנית וביקש את פרטי כרטיס האשראי שלה לתשלום יתרת התמורה. לאור סירובו של נציג המכירות לקבל את יתרת התמורה במזומן במועד האספקה הצרכנית דרש לבטל את הקופון ולקבל את כספה, בניכוי דמי ביטול. לאחר שכל בקשותיה של נ' לבטל את הקופון ולקבל את כספה בחזרה לא טופלו על ידי האתר, פנתה נ' למועצה הישראלית לצרכנות בבקשה לסיוע בביטול העסקה.
הטיפול בתלונה:

 
תלונתה של נ' הגיעה לידי ליאת כרמי, מטפלת בתלונות הציבור במועצה לצרכנות. גב' כרמי פנתה לחברה ופרטה את הוראות חוק הגנת הצרכן הקובעות כי בעסקת מכר מרחוק, הצרכן רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים לאחר קבלת המוצר הנרכש, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר, ועל העוסק להשיב לו את מלוא התמורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או 100 ₪ לפי הנמוך.
 

במקרה שהעוסק סרב לבטל עסקת מכר מרחוק ולא השיב לצרכן את מלוא התמורה בניכוי דמי ביטול רשאי בית המשפט לפסוק לטובת הצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.

 
התוצאה:

 

ימים ספורים לאחר פנייתה של המועצה לצרכנות, הודיע האתר כי ביטל את העסקה והשיב לנ' את מלוא התמורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקופון באמצעות כרטיס האשראי של הלקוחה .