המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תשלום בגין "היטל דלק"

תשלום בגין "היטל דלק"

תשלום בגין "היטל דלק"

תלונות רבות הגיעו אל המועצה הישראלית לצרכנות על דרישה של סוכני נסיעות ושל חברות תעופה לשלם תוספת על מחיר כרטיסי הטיסה. תוספת זאת מכונה "היטל דלק". המונח "היטל דלק" עלול להטעות, משום שהצרכנים עלולים לחשוב שיש כאן הוראה שלטונית או מס.
האם התנהלות זאת חוקית?
 

 

שאלות נפוצות
 

מהו "היטל דלק"?

חברות התעופה משתמשות במונח זה להגדרת חלק מעלות כרטיס הטיסה המשכלל את העליות במחיר הדלק הסילוני בו הן משתמשות במטוסים. .
המונח "היטל דלק" מטעה, כי הוא מרמז על תשלום שחובה לשלמו למדינה.
 
האם אפשר לפרסם את מחיר הדלק בכרטיס הטיסה, או את העלייה במחיר הדלק, בנפרד ממחיר הכרטיס?

סעיף 17ד לחוק: הגנת הצרכן קובע שחובה לפרסם את המחיר הכולל של השירות או של הנכס הנמכר, ולא נדרש בו פירוט. "המחיר הכולל" הוא סך כל התשלומים עבור כרטיסי הטיסה, לרבות תשלומי מסים ותשלומי חובה (כגון: מע"מ, אגרות נמל התעופה), וכן תשלום על שירות,  שלא ניתנת לצרכן  אפשרות מעשית לוותר עליו.

מכיוון שלא ניתן לרכוש כרטיס טיסה מבלי לשלם על רכיב הדלק, לא ניתן לדרוש בנפרד את מחיר הדלק או את עליית המחיר. אם כך, חברות התעופה חייבות לפרסם את מחיר הכרטיס כולו, לרבות רכיב הדלק, בכל פרסום שלהן, ולנקוב במחיר המלא בכל מגע שלהן עם הצרכנים.

האם רשויות האכיפה התערבו בנושא?

ביום 18.8.08 נשלחה הודעה לכל חברות התעופה ולכל סוכני הנסיעות מטעם הממונה על הגנת הצרכן ומטעם היועץ המשפטי של משרד התיירות. בהודעה הובהר כי גם אם מחירי הטיסה אינם בפיקוח, וגם אם חברות התעופה יכולות לקבוע את המחיר בהתאם לשיקולים עסקיים – "המחיר המוצג לצרכן הן על-ידי חברות התעופה והן על-ידי סוכני הנסיעות, צריך שיהא "מחיר כולל", היינו מחיר הכולל את סך התשלומים עבור הנכס או השירות (לרבות, מס, היטל וכל תשלום נלווה אחר, שאין לצרכן אפשרות מעשית להימנע מתשלומם במסגרת העסקה)."

רכשתי כרטיס טיסה מחברת תעופה, ונדרשתי להוסיף תשלום בגין "היטל דלק". האם אני חייב לשלם אותו?

לאחר ביצוע העסקה (רכישת כרטיס טיסה), אין לדרוש תשלומי חובה נוספים. לכן דרישה להוספת תשלום כתנאי לקבלת הכרטיס, או לעלייה למטוס, היא הפרה לכאורה של חוק: הגנת הצרכן.

הממונה על הגנת הצרכן קבע: "משהוצג לצרכן מחיר כרטיס הטיסה, והצרכן שילם את התמורה שנדרשה ממנו, לא ניתן עוד להעלות את מחיר כרטיס הטיסה בכל דרך שהיא, זאת גם אם עלה מחיר הדלק או כל רכיב המרכיב את המחיר הכולל, שהוצג לצרכן".  

הזמנתי כרטיס טיסה מחברת תעופה, אך טרם שילמתי עליו. כעת נאמר לי שהמחיר עלה עקב עליית מחירי הדלק. האם עליי לשלם את המחיר הגבוה יותר?

עמדת הממונה על הגנת הצרכן היא שכל עוד לא בוצעה רכישת הכרטיס, אלא הוא רק הוזמן, ניתן להעלות את המחיר.

רכשתי חבילת נופש באמצעות סוכנות נסיעות. יומיים לפני הטיסה נדרשתי לשלם תוספת בגין "היטל דלק" כתנאי לקבלת המסמכים לטיסה. האם עליי לשלם?

לאחר שהעסקה כבר בוצעה, דרישה לתשלום נוסף בגין "היטל דלק", כתנאי לקבלת המסמכים לטיסה, אינה חוקית.

רכשתי חבילת נופש באמצעות סוכנות נסיעות, ולאחר ביצוע העסקה נדרשתי לשלם תשלום נוסף בגין עליית מחירי הדלק. מחשש שלא אקבל את מסמכי הנסיעה, נאלצתי לשלם את התשלום הנוסף. האם אוכל לקבל החזר של תוספת זאת?

כן. לשם כך יש לפנות אל סוכנות הנסיעות, רצוי בכתב, ולדרוש לקבל את התשלום בחזרה. אם סוכנות הנסיעות לא תחזיר את הכסף, זה הזמן לפנות אל המועצה הישראלית לצרכנות.
 
 
כתב תביעה לדוגמא בנושא היטל דלק