המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > סירוב לספק שירותי תיקון בטענה כי חלק החילוף לא קיים יותר

סירוב לספק שירותי תיקון בטענה כי חלק החילוף לא קיים יותר

תיאור המקרה:
צרכן רכש תנור אפייה וכן שירות אחזקה למשך 10 שנים.
כעבור  כמה שנים, התקלקל "לוח הפיקוד" בתנור. הצרכן פנה לספק "שירות האחזקה", אך נענה כי חלק החילוף הנדרש לתיקון אינו קיים עוד. לפיכך הוצע לו לשדרג את התנור הנוכחי, קרי לרכוש תנור חדש בהנחה של 35% מעלותו על פי מחירון היבואן.
הצרכן סירב  לרכישה שכזו ובהיעדר טיפול בתקלה, פנה למועצה הישראלית לצרכנות.

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל הגב' לנה פורטנוי, המטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
לנה פנתה להנהלת החברה בדרישה  לספק את שירות התיקון כמתחייב בחוזה.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות החלק שהתקלקל תוקן והתנור שב לפעול.

הסבר משפטי:
הצרכן חתם על הסכם שירות ל- 10 שנים. על פי ההסכם על נותן השירות לתקן את המכשיר בתקופה זו. נותן השירות יכול להיות פטור מתיקון אם יש צורך בחלק להחלפה שלא ניתן להשיגו בשל גילו של המכשיר. ואולם במקרה זה, היה אפשר להסתפק בתיקון החלק הקיים מבלי להחליפו, ולכן ספקית השירות הייתה מחויבת על פי ההסכם לתקן את המוצר.