המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > המים חדרו דרך הפרגולה. החברה המתקינה התחמקה מהאחריות

המים חדרו דרך הפרגולה. החברה המתקינה התחמקה מהאחריות

 
תיאור המקרה:

 

נ', תושב אחד המושבים בשרון, רכש פרגולה לצורך הצללה ומניעת כניסת מים למרפסת. לתדהמתו, כבר בגשם הראשון חדרו מים למרפסת והסבו נזקים לציוד שאוחסן בה. לאחר מספר תלונות בפני נציג החברה, נשלחו אנשי מקצוע שהיו אמורים לפתור את התקלה, אך נכשלו פעם אחר פעם והגשם המשיך לחדור למרפסת. פניות נוספות של נ' לחברה בניסיון לפתור את התקלה לא נענו. לפיכך, נ' פנה למועצה לצרכנות על מנת שזו תסייע לו.


הטיפול בתלונה:

 
ניר אמסילי, מטפל בתלונות מטעם המועצה לצרכנות פנה לחברה ודרש ממנה לפעול לפי הוראות החוק - לפי חוק המכר המוכר לא קיים את חיוביו אם סיפק לצרכן נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל. על הקונה להודיע למוכר על אי ההתאמה מיד לאחר שגילה אותה ועל המוכר לתקן את אי ההתאמה תוך זמן סביר, שאם לא כן, רשאי הקונה לבטל את העסקה ואף לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו.
במקרה שלפנינו, הפרגולה לא מנעה כניסת מי גשמים למרפסת, נ' הודיעה לחברה על אי ההתאמה ולפיכך, על החברה לתקן את הפרגולה תוך זמן סביר.

התוצאה:

 

בעקבות פניית המועצה, הודיע נ' שהתקלה נפתרה על ידי נציגי החברה לשביעות רצונו המלאה.