המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > מבצעים של סוף עונה- מה הם באמת?

מבצעים של סוף עונה- מה הם באמת?

מבצעים של סוף עונה – מה הם באמת?

מבצעי סוף העונה מבטיחים לנו הנחות מפתות אפילו עד 70%, אבל כאשר בודקים את המחירים, מתברר כי ההנחה לא תמיד כדאית. כיצד נוכל לברר אם היא אכן כדאית?
 
 

כיצד בתי העסק מציגים את המבצעים?
 
 
תלונות רבות של צרכנים מגיעות אל המועצה הישראלית לצרכנות על פרסומים של מבצעים ושל מכירות סוף עונה.
 
דוגמאות:
1. על אף שבבית העסק יש שלט סוף עונה, בעצם אין בו הוזלות אמיתיות.

2. בית העסק פרסם הנחה של 70%, אבל במקום אין פירוט של המוצרים
    בהנחה, ובקופה מתברר שהכוונה היא להנחה עד 70%.

3. לעתים, מתברר לצרכן כיההנחה הגדולה היא על פריטים בודדים, ורוב
    ההנחות קטנות הרבה יותר.

4. במקרים אחרים מפרסמים מחיר מבצע על הפריטים, אך לא מפרסמים
    את המחיר הקודם. כך לא ניתן לשקול אם הרכישה כדאית.

5. מבצע ענק מכריז "כל החנות ב-100 ₪", אך זה נכון רק לגבי פריטים
    בודדים, וכי אין מחירים על המוצרים.

6. אותיות גדולות מודיעות: "מבצע: 50% הנחה", ובאותיות קטנות כתוב:
    "על המוצר השני". רק בקופה מתברר שההנחה היא רק על המוצר השני,
    שכלל לא הייתה כוונה לקנותו. בסופו של דבר מתברר שההנחה על שני
    המוצרים ביחד היא רק 25%.
 

האם זה חוקי?
 
 
1. הטעיה – החוק אוסר על מעשה או מחדל העלול להטעות צרכנים בעניין
    מהותי בעסקה. פרסום ברבים של מבצע כמתואר לעיל עלול להטעות
    צרכנים בדבר:

    א. המוצרים הכלולים במבצע ( לדוגמה מוצרים של העונה הקודמת או
         כלל מוצרי החנות).
    ב. שיעור ההנחה 
    ג. המחיר הקודם לפני הנחה
    ד. כדאיות המבצע

2. חובה לפרסם את המחיר הקודם – לפי החוק כל בית עסק חייב:

    א. לפרסם על כל מוצר את גם המחיר הקודם וגם את המחיר אחרי
         ההנחה או את שיעור ההנחה.
    ב. להציג בנפרד את המוצרים הכלולים במבצע או לסמן אותם בסימון
         מיוחד.
    ג. להחזיק מלאי סביר של המוצרים בהנחה.

3.  אכיפה – משרד התמ"ת (תעשייה, מסחר ותעסוקה) אחראי על אכיפת
     החוק. במקרה של הטעיה או של אי הצגת המחיר הקודם על מוצרים 
     שבמבצע, ניתן לפנות אליו בתלונה.

 
טיפים
 
 
איך אפשר להתגונן מפני הטעיה של מבצעי סוף עונה?
 
1.    רוכשים מוצרים רק במקומות המקיימים את הוראות החוק.

2.    מבררים אם המבצע חל על מוצרים של העונה הנוכחית.

3.    מבררים את המחיר הקודם.

4.    כאשר ההנחה היא רק על מוצר נוסף (המוצר השני או השלישי):

       א. חשוב לשקול אם המוצר הנוסף אכן נחוץ.  
       ב. בודקים את כדאיות המבצע. דוגמה: אם ההנחה היא בת 50% על
            המוצר השני – למעשה, ההנחה על שני המוצרים ביחד היא רק 25%.

5. כאשר הפרסום מטעה – מתלוננים במועצה הישראלית לצרכנות