המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טלויזיה, כבלים ואינטרנט > התנתקתי משידורי הטלוויזיה, אך החברה המשיכה לחייב אותי במשך חודשים ...

התנתקתי משידורי הטלוויזיה, אך החברה המשיכה לחייב אותי במשך חודשים ...

תיאור המקרה:
ס' היה מנוי לשידורי הטלוויזיה של אחת החברות. כעבור שנתיים, עם סיום תקופת ההתחייבות ביקש ס' להתנתק. החברה אישרה שהחוזה הסתיים וקבעה עם ס' מועד לביצוע הניתוק.
הטכנאי הגיע במועד שנקבע ואסף את הממירים, אך החברה גבתה קנס החזר הטבה באמצעות כרטיס אשראי.
במשך ארבעה חודשים  פנה ס'  כמה פעמים אל החברה בבקשה לקבל את כספו בחזרה, אך ללא הועיל. החברה אף הגדילה לעשות ושיגרה לס' מכתב התראה  חתום בידי עו"ד לתשלום חובות וקנסות ללא פירוט.
בצר לו פנה ס' לעזרת המועצה לצרכנות.
 
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה לגב' מיטל בשרי, המטפלת בפניות הציבור במועצה הישראלית לצרכנות.
מיטל פנתה אל החברה בדרישה לתגובה על תלונתו של ס'.
 
התוצאה:
בתשובתה התנצלה החברה על הטעות בגבייה וזיכתה את חשבונו של ס' בגין החיוב שבוצע . כן בוטל  ההליך המשפטי. עוד ציינה החברה כי אופן ההתנהלות העולה מפנייתו של ס' אינה עולה בקנה אחד עם טיב השירות שהחברה שואפת להעניק ללקוחותיה, וכי פניית הלקוח  תשמש להפקת לקחים.