המועצה > חינוך והסברה > תחרות כרזות רופין

הזוכים בתחרות הכרזות בנושא הגינות בצרכנות בהשתתפות תלמידי החוג לעיצוב מדיה ברופין

 
תלמידי החוג לעיצוב מדיה במכללת רופין השתתפו בתחרות כרזות בנושא הגינות בצרכנות בשיתוף עם המועצה הישראלית לצרכנות. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "חוסר ההגינות במגזר העסקי כבר הפך לתת-תרבות תרתי משמע, והיא איננה לתפארת מדינת ישראל. לא די בטיפול במקרים הפרטניים, אלא צריך לחולל שינוי תפיסתי"במסגרת התחרות התבקשו הסטודנטים ליצור כרזות העוסקות בקשר בין הגינות לצרכנות ופרסום, ולהביא אותו לידי ביטוי בכרזות ויזואליות הפונות לקהל הצרכנים הרחב. המטרה: לעורר מודעות לזכות שלנו כצרכנים לקבל מידע הגון ומדויק על המוצרים שברצוננו לרכוש.


המועצה הישראלית לצרכנות פועלת להגנה על הצרכן הישראלי במסגרת "חוק הגנת הצרכן" בערוצים שונים. ערך ההגינות מתקשר להתנהגויות ולערכים שונים, כגון יושר, כבוד לזולת, שקיפות ומוסר. כל אלו הם תנאים הכרחיים לקידומה של חברה הוגנת ומוסרית המושתתת על צדק ועל שוויון. אנו פועלים במהלך השנה כולה בהסברה צרכנית ברחבי הארץ, והתחרות הזאת היא חלק מהמערך הכולל של הסברה זו.

 

הזוכים בתחרות

 

מקום ראשון – כרזת השמפניה – אורטל קיסוס זכתה ב-1000 ₪

 

 

מקום שני – קהל שבוי – טל קויבסקי זכה ב-500 ₪

 

 

מקום שלישי - הציבור מטומטם – ורד אהרון –זכתה ב-500 ₪

 

 

מקום רביעי וחמישי שזכו כל אחד מהם ב-500 ₪ – כבולים – איתמר כהן, 2 צדדים למטבע – אידית הדר.