המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > עמדת המועצה לצרכנות בנוגע להפסקת קורס במקרה של סיכול

 

עמדת המועצה לצרכנות בנוגע להפסקת קורס במקרה של סיכול

 

האם צרכן שנרשם לקורס והתחיל אותו, אך אינו יכול לסיים אותו, עקב מוות או מקרה סיכול אחר, זכאי להחזר כספי? להלן עמדת המחלקה המשפטית בנידון

 

שירות

 

אל המועצה לצרכנות הגיעה תלונה על מקרה טראגי בו צרכנית שנרשמה לקורס מסחר בשוק ההון במכללת 'מגמות' הלכה לעולמה באופן פתאומי. הצרכנית הספיקה להשתתף ב-4 מפגשים בלבד מתוך 21 (פחות משליש). לאור הנסיבות הטראגיות, פנתה אמה של המנוחה למכללה וביקשה ללקבל בחזרה את שכר הלימוד ששילמה - כ-6000 ש"ח, או לכל פחות את החלק היחסי. המכללה סירבה. במקום להחזיר את הכסף, הציעו שהמכללה תנציח את שמה של המנוחה, או שבן משפחה אחר יוכל ללמוד.

 

להלן עמדת המועצה לצרכנות בנידון:

 

ראשית, בית העסק מכנה את עצמו "מכללה" כאשר בפועל לא מדובר במוסד אקדמי הפועל באישור המועצה להשכלה גבוהה. שימוש בכינוי "מכללה" עלול להטעות את הציבור לחשוב כי בית הספר פועל באישור המדינה ובפיקוח המועצה להשכלה גבוהה בניגוד להוראות חוק המל"ג.

 

שנית,  לעמדת המועצה לצרכנות, במקרה של מוות התלמיד, הסכם התקשרות פוקע והיורשים או מי שהתקשר עם בית העסק רשאים לתבוע החזר כספי, הכל בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות) במקרה של סיכול.

 

בכל מקרה הורי התלמידה רשאים לסרב להצעה "הנדיבה" של בית העסק להשתמש בכספים להנצחת זכרה של המנוחה, ולעמוד על זכויותיהם, ותפקידה של המועצה לצרכנות לסייע להם לממש את מלוא זכויותיהם על פי דין.


נוסף על עמדת המועצה לצרכנות מוסיף מנכ"ל המועצה לצרכנות, עופר מרום: "אני שם בצד את כל החוקים וכל התקנות הנוגעים לזכויות הצרכן לביטול קורס שהחל בו. בצד האנושי, המשפחה חוותה טרגדיה איומה ונוראה ובקשתה להחזר החלק היחסי חייבת להיענות בחיוב ויפה שעה אחת קודם. כך מצופה בין בני אדם. הנימוקים המשפטיים רק מחזקים את טענת המשפחה. בנושא הסיכול, אם הצרכן בשל כח עליון לא יכול לקיים את הצד שלו בהסכם, קרי הוא לא יכול להמשיך את הלימודים כסדרם, החוזה הופר וזה למעשה גם מפר ומבטל את ההסכם מסיבות שלא ניתן היה לדעת זאת מראש. לכן ,אי אפשר לחייב אותם לשלם את הכסף עבור השירות הזה שהצרכנית לא יכולה ואינה מסוגלת לקבל.

 

לכל הסכם יש שני צדדים שחותמים עליו. הצד השני להסכם זה הצרכן ואם מנסיבות טראגיות הצרכן לא יכול לקיים את ההסכם - הדבר מביא לביטול ההסכם. הסכם ההתקשרות פוקע והיורשים רשאים לתבוע החזר כספי. המועצה לצרכנות תסייע למשפחה בכל הדרכים העומדות לרשותה על מנת לפעול להחזרת הכספים ששולמו באופן יחסי".