המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > כבילת צרכנים לתקופה מינימלית בחוזים שונים

כבילת צרכנים לתקופה מינימלית בחוזים שונים

בשעה טובה ומוצלחת נפתחה שנת הלימודים, ועימה רישום ילדינו לחוגים, צהרונים, שיעורים שונים ועוד. לעיתים מתברר לנו אחרי שבועות ספורים כי החוג שנרשמנו אליו לא מתאים והילדים רוצים להפסיקו, אולם, בחוזים רבים ישנו סעיף קנס יציאה או ביטול החוזה.  

 

 *המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

שאלות נפוצות
מה היקף התופעה?
מהו הדין?
כיצד להימנע מתשלום קנס או פיצוי?