המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא לימודים וקורסים

ביטול הלימודים בקורס פסיכומטרי לאחר תחילת הקורס

תיאור המקרה:
בתאריך 9.8.07 נרשם נ' לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית-ספר י. את עלות הקורס – 5,915 ₪ – הוא שילם מכספי הפיקדון שקיבל לאחר שחרורו מצה"ל. נ' השתתף רק בשלושת השיעורים הראשונים. אחריהם הוא הודיע רשמית לבית-הספר שבתאריך 7.10.07 הוא יפסיק את לימודיו. הוא נימק זאת בכך שמצבו של אביו, החולה בסרטן, התדרדר, ולכן הוא אינו יכול להתרכז בלימודיו.
כאשר פנה נ' אל בית-הספר על מנת לקבל את כספו, הוא קיבל תשובה שלילית.
בצר לו פנה נ' אל המועצה הישראלית לצרכנות וביקש את עזרתה.
 
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל עו"ד תומר מזרחי מהמחלקה המשפטית של המועצה לצרכנות. עו"ד מזרחי פנה לבית-הספר בבקשה להתחשב בנסיבות המיוחדות של מקרה זה ולשקול את סיום ההתקשרות.
 
התוצאה:
בית-הספר קיבל את בקשת המועצה לצרכנות, וזיכה את נ' בהחזר של 60% ממחיר הקורס: 3,549 ₪.