המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מחשבים ומצלמות > קיבלתח כרטיס זכרון נחות

קיבלתי כרטיס זיכרון "נחות" מזה שהזמנתי באינטרנט

תיאור המקרה:
ש' רכש באמצעות רשת האינטרנט מצלמה וכרטיס זיכרון. הוא הסתמך על התמונה שהוצגה באתר האינטרנט. כשקיבל את המצלמה עם הכרטיס הזיכרון הוא גילה כי הספק שלח לו כרטיס "נחות" יותר במהירותו. כשהתלונן ש', השיב לו הספק כי התמונה באתר האינטרנט היא להמחשה בלב, וכי אינה מחייבת אותו.ש' פנה לעזרת המועצה הישראלית לצרכנות.
 
הטיפול בתלונה:
המועצה לצרכנות פנתה אל הספק וציינה כי מדברי ש' עולה חשש להטעיה בפרסום, ודרשה כי יחליפו לקונה את כרטיס הזיכרון לכרטיס המהיר .
 
התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות אל הספק, הוא הסכים לשלוח לקונה את כרטיס הזיכרון המהיר, שתמונתו מוצגת באתר האינטרנט, תמורת הכרטיס ה"נחות" שבידו.