המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > חברת התיירות סרבה לבטל את כרטיסי הטיסה בטענה שעברו 14 הימים לביטול

חברת התיירות סרבה לבטל את כרטיסי הטיסה בטענה שעברו 14 הימים לביטול

 

תיאור התלונה:

 

ב', תושבת ראשל"צ, רכשה 7 כרטיסי טיסה בעלות כוללת של כ-15 אלף ש"ח באמצעות משרד נסיעות לה ולכל משפחתה לצורך חופשה משפחתית בהולנד. עם התפרצות מחלת הקורונה הצרכנית התלבטה רבות כיצד לפעול עד הרגע האחרון וביום ה-14 מיום קבלת מכתב הגילוי הנאות - החליטה לבטל ביוזמתה את כרטיסי הטיסה ולא להמתין לביטול של חברת התעופה.

 

יצויין כי הצרכנית עמדה בתנאי הביטול שכן לא חלפו 14 יום מיום קבלת טופס הגילוי הנאות ונותרו עוד 7 ימים עד למועד מתן השירות. על אף זאת, חברת הנסיעות סרבה להחזיר לצרכנית את כספה וטענה כי מדובר בדמי ביטול מלאים. החברה הסכימה אך ורק להזזת מועד הטיסה וגם זאת בעלות של 130$ לכרטיס. בשלב מסויים החברה הפסיקה לענות לצרכנית והתעלמה מפניות רבות שנשלחו אליה . על כן פנתה ב' אל המועצה לצרכנות לסיוע להשבת כספה ומימוש זכויותיה.


 הטיפול בתלונה:

 

הפניה הגיעה אל לנה פורטנוי, מנהלת המחלקה לטיפול בפניות במועצה לצרכנות. לנה פנתה מיידית אל חברת הנסיעות המדוברת בו כתבה: "במשרדנו התקבלה תלונתה של ב'.  המלינה כי ביטלה עסקה במועד על פי חוק הגנת הצרכן  ביום ה-14 אחרי קבלת טופס גילוי לטענתה, לא אושרה על ידכם ביטול העסקה ואבקש התייחסותך. אם העסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט), צרכן זכאי לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת מסמך גילוי נאות בו מפורטים תנאי העסקה, תוכנית ותנאי הביטול כולל זכות הביטול על פי חוק ובתנאי שהביטול יעשה עד 7 ימים (לא כולל ימי חג ושבת) לפני מועד מתן השירות. אודה לבדיקתך ותשובתך לטענותיה על מנת שאבחן את המקרה לאחר קבלת תגובתכם".

 

תגובת החברה היתה כי הצרכנית ביטלה לאחר 14 הימים המותרים לביטול שכן הכרטיסים הוזמנו יום קודם ועל כן הביטול נעשה ביום ה-15 ולא ה-14.

 

בתשובה לתגובת החברה כתבה לנה: "הוראות חוק הגנת הצרכן המאפשרות ביטול טיסה קובעות מניין ימים לביטול הטיסה. הימים הנם ימים קאלנדריים ואינן ספירה של שעות. סעיף 3 לחוק הפרשנות תשמ"א – 1981 קובע כי המשמעות של "יום" הנה: "יום" - תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו; סעיף 10 לחוק הפרשנות קובע: 10(א)מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במנין.


בהתאם, משהצרכנית ביטלה את העסקה בתוך מניין 14 הימים, (הן מבחינת הגדרת המושג "יום" והן מבחינת הגדרת התקופה המנויה בחוק) מוטלת עליכם החובה לבטל את העסקה. אין בסיס לטענתכם ואין סופרים את שעת ביצוע העסקה, אלא את היום הקאלנדרי בו נשלח טופס הגילוי, ואת היום הקאלנדרי בו בוצע הביטול. על פי הוראות הדין, יש לבטל את העסקה.

 

רק לאחר דין ודברים אלו, נאותה חברת הנסיעות להחזיר לצרכנית את כל כספה, כ-15 אלף ש"ח, בניכוי דמי ביטול כחוק: 100 ש"ח עבור כל כרטיס טיסה.