המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > קורוזיה במכשיר סלולרי

קורוזיה במכשיר סלולרי - כיצד להתמודד עם סירוב חברת הסלולר לתקן מכשיר בתקופת האחריות?
 
 


כיצד צרכן יכול להתמודד עם סירוב חברת הסלולר לתקן מכשיר בטענה כי מדובר בקורוזיה, סוג של החלדה שנגרמת מחדירת מים למכשיר, ומשום כך המכשיר אינו מכוסה על ידי הביטוח או במסגרת האחריות לפי החוק?
 
שאלות נפוצות 

האם החוק מחייב תיקון של כל תקלה? האם חברת הסלולר יכולה לסייג את אחריותה בתקופת האחריות במקרה של קורוזיה ?
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) מחייבות מסירת תעודת אחריות למוצר חשמלי, ותיקון כל קלקול שנוצר במהלך השנה הראשונה, ללא תשלום. עוד נקבע בתקנות כי החברה רשאית לדרוש תשלום עבור תיקון המוצר או החלפתו, אם היא הוכיחה, לפני התיקון, שהקלקול נגרם מזדון או משימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש של היצרן. (למידע נוסף על תעודות אחריות).

האם היצרן/היבואן יכול לפטור את עצמו באחריות בחוזה למתן שירותי תיקונים?
כן, משום שבתום תקופת האחריות הצדדים חופשיים להתקשר בחוזה למתן שירותי תיקונים ולקבוע את תוכנו . בדרך כלל חברות הסלולר קובעות כי הן יכולות לגבות תשלום עבור תיקון או החלפה של  המוצר אם  התקלה נגרמה מרשלנות הצרכן או משימוש לא נכון במוצר,או תקלה שנגרמה על ידי הצרכן כגון קורוזיה.

האם לצרכן יש כלים כדי להתמודד עם סירוב חברת הסלולר לתקן מכשיר בשל קורוזיה (לטענתה)?
ביהמ"ש נדרש לסוגיה במקרה שבו חברת סלולר טענה כי אי אפשר לתקן מכשיר שהתקלקל 8 חודשים לאחר הרכישה בשל קורוזיה. בית המשפט ביקש שהטכנאי שתיקן את המכשיר יתייצב  לדיון. בדיון התברר שהטכנאי אינו זוכר את פרטי המקרה הספציפי, ושלא נעשה רישום מדויק בזמן אמת של  הבדיקה ושל תוצאותיה. ביהמ"ש לא קיבל את טענתה הסתמית של החברה שהייתה קורוזיה והחליט לבחון את המקרה על פי דיני הצרכנות והחוזים הרגילים.

כיצד החוק מגן על הצרכן במקרה זה?
התקנות קובעות כי החברה רשאית לדרוש תשלום עבור התיקון רק אם היא תוכיח כי התקלה  נגרמה  מרשלנות או משימוש לא נכון. לפיכך, נטל ההוכחה על החברה ולא על הצרכן. בפסק הדין לעיל, ביהמ"ש התייחס לתקלה וקבע שמדובר בבעיה של הטענת המכשיר, ומשלא הוצגה על ידי הנתבעת כל חוות דעת שמסבירה למה אי אפשר לתקן אותה, הרי שלא הוכח כי התקלה נגרמה מרשלנותו של התובע או משימוש לא נכון. ביהמ"ש הוסיף וקבע כי קיימת חזקה שמכשיר כל כך חדש לא יסבול מקורוזיה בשימוש רגיל, ואם אכן התפתחה הקורוזיה הרי שהאחריות על החברה לתקנה. לאור סירוב החברה לתקן ביהמ"ש חייב אותה להחזיר לצרכן את מחיר המכשיר  -  2700  ₪ - ובנוסף חייב אותה ב- 5000 ₪.

האם אוכל לתבוע פיצוי במקרה של סירוב לתקן תקלה במהלך תקופת האחריות?
כן, החוק מקנה לצרכן את הזכות לתבוע פיצוי עונשי של עד 10,000 ₪ במקרה של סירוב לתקן מוצר בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) או במקרה של אי מסירת תעודת אחריות.

מה עלי לעשות במקרה שהמוצר באחריות או שיש לי חוזה תיקונים, והחברה מסרבת לתקן מוצר כלשהו בטענה כי התקלה נגרמה משימוש לא נכון או מרשלנות?
ברוב המקרים הצרכן חסר אונים. לא תמיד יש לנו זמן ואפשרות לממן בדיקות מעבדה. קשה להתמודד עם טכנאי שהוזמן כדי לתקן דוד נוזל או מכונת כביסה וקובע שהתקלה לא מכוסה ויש לשלם עבור התיקון. במקרה כזה, מומלץ מאוד לדרוש הצעת מחיר עבור התיקון, תוך פירוט מחיר החלפים והעבודה על מנת לאפשר קבלת חוות דעת שנייה או לפחות לתעד את הדברים.