המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > בכסא תלמיד שהורכב בבית הצרכן התגלתה בעיה בטיחותית

בכסא תלמיד שהורכב בבית הצרכן התגלתה בעיה בטיחותית

 
תיאור המקרה:

 

י', תושבת פתח-תקווה, רכשה כסא תלמיד להרכבה ביתית. מהתלונה עולה כי לאחר שהרכיבה י' את הכסא בביתה לפי הוראות היצרן, גילתה בעיה בטיחותית – הכיסא לא היה יציב ובכל פעם שבנה התיישב עליו – הוא התהפך יחד איתו. למחרת הקניה, התייצבה בחנות עם הכסא והחשבונית בדרישה לבטל את העסקה, אבל בחנות סרבו בתוקף לבטל את העסקה כיוון שהכסא כבר הורכב. מנהל החנות הפנה את י' לשירות הלקוחות הארצי של הרשת, שם הבטיחו לחזור אליה וכשהתקשרה שוב, טרקו לה את הטלפון.


הטיפול בתלונה:

 
ליאת כרמי, רכזת תחום ריהוט ומוצרי בית במועצה לצרכנות, פנתה לחנות הרהיטים בדרישה לפעול לפי הוראות החוק:

לפי סעיף 11 לחוק המכר, המוכר לא קיים את חיוביו אם אין בנכס את האיכות, או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל. במקרה של אי התאמה, על המוכר לתקן את הפגם תוך זמן סביר, שאם לא כן רשאי הקונה לבטל את העסקה ולתבוע את כספו חזרה.

במקרה כאמור, על הקונה להודיע למוכר על אי ההתאמה מיד לאחר שקיבל את המוצר ובדק אותו, או מיד לאחר שגילה על אי ההתאמה, לפי המוקדם.
לעמדת המועצה, מכירת כיסא לא יציב ולא בטיחותי השונה מהכיסא שהוצג לי' בחנות מהווה אי התאמה ועל כן, לכאורה, רשאית י' לבטל את העסקה ולתבוע את כספה מהחנות בחזרה.
התוצאה:

 

בעקבות התערבות המועצה הישראלית לצרכנות, בעל החנות נאות להחליף ללקוחה את הכיסא שרכשה לכיסא חדש לחלוטין, לשביעות רצונה המלאה של הצרכנית.