המועצה > חדשות ועדכונים > קמפיינים > עמלות הבנקים

עמלות הבנקים


מדוע צריך לבטל את עמלות העו"ש?

עמלות העו"ש מהוות תשלום כפול לבנקים
הכסף הנזיל בחשבונות העו"ש המגיע לסכומים של מיליארדים של שקלים בשנה מאפשר לבנקים להרוויח מהלוואות, ובמקרה של חשבונות הנמצאים ביתרת חובה, הלקוח נאלץ   באופן מידי לשלם ריביות גבוהות. הבנקים נהנים כאן משני העולמות. רווחים אלה לא מונעים מהבנקים להרוויח על חשבוננו גם פעם שנייה וזאת ע"י גביה לא מוצדקת של עמלות בגין פעולות עו"ש. 

 

עמלות העו"ש מהוות מסך עשן 
ג'ונגל עמלות העו"ש מונע מן הציבור את היכולת להשוות את עלות ניהול חשבון העו"ש בין הבנקים בצורה פשוטה. ביטולן יעמיד את ההשוואה בין הבנקים שני מדדים פשוטים: כמה ריבית הבנק נותן לי על  פקדונות וחסכונות לעומת כמה ריבית הוא גובה על משיכת יתר והלוואות. 

 מה עושים?

במסגרת צו גיוס צרכני עליו הכרזנו קוראת לך המועצה לצרכנות לפנות לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת בבקשה שיפעלו לביטול עמלות העו"ש של הבנקים.

 הצטרפו עכשיו למאבק!

לכבוד
חברי ועדת הכלכלה
כנסת ישראל
שלום רב,

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני

מאבק בעמלות הבנקים
חדש במאבק לביטול עמלות העו
עמלה - על מה?
ביטול העמלות בעיתונות
ביטול העמלות בבלוגים
עוד על עמלות הבנקים

הצטרפו עד כה

880,453
מכתבים נשלחו עד עתה

עמלות העו