המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > סדקים וקרעים בפינת האוכל היוקרתית תקופה קצרה אחרי הקנייה

סדקים וקרעים בפינת האוכל היוקרתית תקופה קצרה אחרי הקנייה

 
תיאור המקרה:

 

ג' רכש מחנות רהיטים במרכז הארץ פינת אוכל כולל 6 כסאות בסכום כולל של 9000 שקלים חדשים לאחר תקופה קצרה נתגלה בכיסאות של השולחן סדקים וקרעים לאחר תלונה לבעל העסק נאמר ללקוח "שיביא כסא אחד לחנות כדי שיוכלו לראות" לאחר שג' נגרר עם כיסא לדוגמא כדי שבעל החנות יבין, הוחלף לג' 3 כיסאות.

 

לאחר חודשים ספורים הופיעו שוב על הכסאות סדקים וקרעים...בתרעומת נוספת לבעל החנות נאמר לג' שאין מה לעשות ולא ניתן להחליף.


כך נמשכה הסחבת כשנה וחצי שבה הלקוח נותר עם סחורה פגומה, עד שפנה למועצה לצרכנות.


הטיפול בתלונה:

 
התלונה הגיעה אל המטפלת בתלונות במועצה הישראלית לצרכנות גב' ליאת כרמי.
 
והנ"ל פנתה אל חנות הרהיטים שיטפלו בנידון, והוסיפה וציטטה את חוק המכר סעיף 11 שבו נאמר : "המוכר לא קיים את חיוביו אם מסר נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה המיוחדת המשתמעת מן ההסכם..."
 
כמו כן נאמר במכתב מטעם המועצה לצרכנות שאם הנידון לא ייפתר בהקדם אין מניעה מהלקוח לפנות אל הדרכים המקובלות.

 התוצאה:

 

התלונה טופלה בהצלחה והמוצר הוחלף לשביעות רצונו של הצרכן.