המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מהו השב"ן?

השב"ן הינם שירותי בריאות נוספים שקופות החולים מציעות לחבריהן בעבור תשלום נוסף. השב"ן אינו כולל שירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות, ואינו כולל שירותים שונים וביניהם: ביטוח סיעודי (הכיסוי הסיעודי נרכש בנפרד ואינו כלול בשב"ן עצמו) או כיסוי לתרופות מצילות חיים או מאריכות חיים.

השב"ן אינו תכנית ביטוח (על אף העובדה כי בלשון היומיום הוא מוגדר כ"ביטוח משלים"). כל אדם, ללא קשר למצבו הרפואי, זכאי להתקבל אליו ולקבל במסגרתו שירותי בריאות.
השירותים הנוספים המוצעים על ידי כל קופה לחבריה הינם שירותים וולונטריים (רצוניים), וכל חבר קופה יכול להחליט אם  הוא מעוניין לרכוש אותם.
קופות החולים משווקות את תכניות השב"ן, מעניקות את הכיסויים  הכלולים בו וגובות את התשלום עבורן. קופות החולים מחויבות לבצע הפרדה מלאה ומוחלטת בין פעילותן כקופות חולים על פי  החוק ובין פעילותן על פי השב"ן.
הקופה יכולה לשנות מעת לעת את זכויות החברים בשב"ן. כל שינוי חייב להיות מאושר על ידי משרד הבריאות.
בשנת 2008 היו חברים בתכניות השב"ן של כל קופות החולים כ- 73% מכלל החברים בקופות החולים.