המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מהם הכיסויים בביטוח הבריאות?

כל חברות הביטוח מציעות תכניות שונות לביטוח בריאות. הכיסויים העיקריים בתכניות אלו  דומים בתכניות השונות:

• ניתוחים פרטיים בארץ או בחו"ל

• השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

• תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

• שירותים אמבולטוריים שלא בעת אשפוז, כמו התייעצויות עם רופאים מומחים וטיפולים פיזיותרפיים

• בדיקות אבחנתיות

• כתבי שירות