המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מהו סל התרופות?

סל התרופות הינו רשימה מוגדרת וסגורה של תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות וניתנות על ידי קופות החולים.  הכללתם של תרופה  ושל תכשיר רפואי בסל התרופות כפופה להגבלות שאושרו בחוק (קבוצות גילאים, פרמטרים קליניים ועוד). כלומר, תרופה הנמצאת בסל התרופות אינה נכללת בסל בשמה בלבד, אלא מוגדרת תמיד עבור אוכלוסיה מסוימת, עבור מחלה מסוימת, עבור שלב מסוים במחלה (התוויה).