המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

איך מצטרפים לקופות חולים?

כל תושב חייב להירשם לאחת מקופות החולים על מנת לקבל שירותי בריאות.
הרישום לקופת חולים  נעשה בסניפי הדואר.

לידיעתך:

• ילד שנולד בישראל - רשום באופן אוטומטי בקופת החולים של ההורה שקיבל את קצבת הילדים עבורו.

• חיילים בשירות חובה וצבא קבע – בעת השירות בצבא ניתנים שירותי הבריאות לחיילים על ידי משרד הביטחון. החברות בקופת החולים שבה היה רשום החייל בשירות חובה נמשכת בתקופת שירותו ללא תשלום דמי חבר בקופה. עם שיחרורו הוא חוזר להיות רשום באותה הקופה.