המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


תעריפי שיחות יחושבו על ידי חברות סלולר לפי שנייה במקום לפי 12 שניות החל מ-1.1.09

תיקון לרישיונות חברות הסלולר שנכנס לתוקף ביום 1.1.09 קובע, כי על חברות הסלולר לחייב את לקוחותיהן לפי יחידות זמן אוויר של שנייה, ולא לפי 12 שניות, כפי שהיה נהוג. עוד קובע התיקון כי  אי אפשר להציע חלופות אחרות, כגון תכניות של תעריפים על פי דקת שיחה. משרד התקשורת דחה בכמה שנים את כניסתו לתוקף של תיקון זה על מנת לאפשר לחברות הסלולר להיערך לתיקון שיטת החיוב.

חישוב זמן אוויר לפי שניות יביא לצמצום חשבון פלאפון


מבדיקת משרד התקשורת, שנעשתה בשנת 2006, עלה כי חברות הסלולר המשיכו לשווק תכניות לפי דקת שיחה, כפי שהרישיון אפשר להם, אולם הן הפכו את שיטת החיוב הזאת לשיטת חיוב עיקרית, ובחלק מהחברות שיעור המצטרפים לתכניות לפי דקה הגיע ליותר מ-80% .
 עוד עלה מבדיקת משרד התקשורת כי תכניות החיוב לפי דקה פוגעות בלקוחות, שכן מספר השניות הלא מנוצל, שעבורו משלם הלקוח, גדול בהרבה בתכניות  אלה מאשר בתכניות הרגילות, המחייבות לפי  12 שניות. הנזק הכספי של הלקוחות עמד על עשרות מיליוני שקלים.
 משרד התקשורת ערך שימוע ובדיקה בנושא, והורה על ביטול תכניות החיוב לפי דקה ב-2007.  לפיכך, מיום 1.1.2009 חברות הסלולר מחויבות לחייב את לקוחותיהן לפי שנייה בלבד. משמעות הרפורמה היא כי הציבור לא ישלם כלל עבור מקטעי זמן אוויר שלא  ניצל, והחיסכון שלו נאמד במיליוני שקלים.